Przegląd wewnętrznych i regionalnych wyzwań stojących przed integralnością Libanu

Sanan Moradi, Piotr L. Wilczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.017

AbstraktAmongst the states were formed after the collapse of Ottoman Empire, Lebanon was a totally diff erent case. This region and its Christian and non-Sunni Muslim residents, was shelter for social, intellectual and even somewhat political independence inside the Ottoman Empire for a long time.

After the country’s independence, this demographic mixture with a slight Maronite Christian prominence has always been cause for rivalry, struggle, unrest and even civil war. This situation has even been intensified by regional and international agent’s interventions. In fact, Lebanon is a contrasting scene of local, regional and international policies and tendencies.

According to this, religious-sectarian schism in domestic aspect and Israel’s interventions in regional aspect are the most important challenges ahead for Lebanon’s integrity. In this paper, by using librarian method and analyzing available sources and studying the sequence of events, we have tried to consider this and ultimately, Lebanon’s future endurance as an independent political existence.

By considering the political history of Lebanon, it seems that religious-sectarian schism and Israel’s interventions are the most important challenges ahead for this country’s integrity. However Lebanon will maintain its political independence in the future.


Słowa kluczowe


Liban; konflikty wewnętrzne; konflikty zewnętrzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alikhani A.A., Konflikt libański - Izrael i przewidywania na przyszłość — studium regionalne (w jęz. perskim), The Center for Scientific Researches and Middle Eastern Strategic Studies, Teheran 1999, s. 2, 27.

Alizadeh H., Political culture of lebanon, Teheran 1989, s. 11, 24, 26, 53, 203, 256.

Cohen S.B., Geography and politics in a world divided, Nowy Jork 1994, s. 17.

Drysdale A., Blake G.H., Middle East and North Africa, a political geography, Teheran 1991, s. 268, 265, 267, 271, 274, 276.

Fawcett L., International relations of the Middle East, Oksford 2009, s. 279.

Lewis B., Two thousand years of the Middle East history: from the advent of Jesus to today, Teheran 2002, s. 374.

Lipa M., Czynnik irański w konflikcie bliskowschodnim, Studia Bliskowschodnie 2010, 1 (4), s. 59-64.

Lipa M., Geneza, uwarunkowania i skutki palestyńskiej migracji do Libanu po 1970 roku [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, red.: W. Bernacki, Kraków 2008, s. 137–156.

Mansfield P., A history of the Middle East, Scientific and cultural publications, Teheran 1992, s. 3, 311, 212, 351, 355, 357-358.

Mirheydar D., Podstawy geografii politycznej (w jęz. perskim), Teheran 2001, s. 41.

Moini Arani M., Struktura społeczna Libanu i jej konsekwencje (w jęz. perskim), Teheran 1993, s. 104-105, 177, 182–183, 212, 214.

Rabinovich I., War for Lebanon, Tehran 1989, s. 9-11, 31, 114-115, 117, 207, 224-225.

Sajjadi M.T., Przygoda i ciągłość syjonizmu (w jęz. perskim), Teheran 2006, s. 67.

US Department of State, Report on International Religious Freedom, 2001, http:// www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/5615.htm [odczyt z dn. 12.09.2012 r.]

Winidowa J., Uwagi na temat migracji międzypaństwowych w wybranych krajach Azji, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska 2004, nr 81, s. 31–40.

www.gazetteer.com [odczyt z dn. 12.09.2012]

Youth World Democratic Federation., War and peace in Lebanon, Teheran 1980, s. 18.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism