G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2009

Arkadiusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/1468

Abstrakt


recenzja

Słowa kluczowe


Kucharczyk; mysl polityczna; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudek A., Konserwatyzm, [w:] Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. 1, red. B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Kraków 1996.

Kucharczyk G., Czerwone karty Kościoła: męczennicy - ofiary rewolucji, Radom 2004.

Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1871-1914, Warszawa 2006.

Kucharczyk G., Kulturkampf: walka Berlina z katolicyzmem 1846-1918, Warszawa 2009.

Kucharczyk G., Pierwszy holocaust XX w., Warszawa 2004.

Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2010, s. 6, 46, 75, 283.

Łabędź K., Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność" w latach 1980-1981, Toruń 2003;

Łabędź K., Spory wokół zagadnień pro-gramowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Kraków 1997, s. 85, 102, 241, 221.

Matyja R., Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.

Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008.

Stępień S., Konserwatyści wobec zagadnień gospodarczych III RP, [w:] Konserwatyzm. Historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.

Wandowicz K., Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998), Wrocław 2000.

Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. II, red. S. Kalembka, Toruń 1990, s. 10.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism