Swietłana M. Czerwonnaja, Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy, Toruń 2008

Tomasz Błaszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2009.012

Abstrakt


Recenzja

Słowa kluczowe


Swietłana M. Czerwonnaja; emigracja; Litwa; II wojna światowa; etnicznej enklawy

Pełny tekst:

PDF


ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism