Historia czasopisma

"Historia i Polityka"

powstała w 2005 r. i początkowo wydawana była jako seria. Po pozytywnym przyjęciu przez Czytelników i środowisko naukowe, w 2009 r. redakcja zadecydowała o przekształceniu go w regularnie ukazujące się czasopismo. W latach 2009-2015 "Historia i Polityka" była półrocznikiem. By dotrzeć do coraz szerszego grona odbiorców w 2014 r. wydany został pierwszy numer anglojęzyczny czasopisma. Obecnie (od 2016 r.) HiP jest kwartalnikiem redagowanym przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rocznie ukazują się dwa numery w języku polskim i dwa w języku angielskim. Przy jego tworzeniu współpracują przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich z Polski oraz całego świata.

Od 2010 roku HiP jest pismem punktowanym. Obecnie kwartalnik znajduje się na liście B MNiSW. Za publikację na łamach naszego czasopisma można otrzymać 10 punktów.Partnerzy platformy czasopism