Vol 13 (2013)

Table of Contents

Editorial office 

Janusz Tandecki, Mariusz Balcerek
6-7

Articles

Irena Urbaniak
9-27
Iwona Imańska
29-43
Barbara Centek, Jarosław Centek
45-60
Grzegorz Barecki, Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska
61-80

Sources and materials

Weronika Krajniak
81-123

Communications

Krystyna Wyszomirska
125-130
Wojciech Szramowski
131-138
Zefiryn Jedrzyński
139-142

Reviews

Włodzimierz Zientara
143-147

Memoirs

Danuta Krełowska
149-152


Partnerzy platformy czasopism