Vol 15 (2015)

Table of Contents

Articles

Michał Choptiany
7-24
Iwona Imańska
25-42
Adam Kucharski
43-58

Sources and materials

Tomasz Dreikopel
59-67
Weronika Krajniak
69-93

Communications

Marta Czyżak
95-106
Barbara Wojdyła, Lidia Bannach-Szewczyk
107-114

Reports

Marlena Hałas
115-119

Reviews

Krzysztof Kopiński
121-127

Memoirs

Zefiryn Jedrzyński
127-142


Partnerzy platformy czasopism