Reader Comments

ideowym sarmackiego peregrynanta

"Mrs dem khuyen mai" (2018-12-03)

 |  Post Reply

Poprzez prezentowane poglądy i postawy polityczne, a z drugiej strony świadomy dobór lektur jego sylwetka jawi się jako osobowość wewnętrznie złożona stojąca na pograniczu pomiędzy mentalnością i programem ideowym sarmackiego peregrynanta i oświeconego wojażera.

 

Add commentPartnerzy platformy czasopism