Księgozbiór opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

Wojciech Graś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2019.009

Abstract


Aim: The article presents the collection of Aleksander Mieliński, the abbot of Trzemeszno, so far scarcely examined  in the literature of the subject matter. Individual volumes were found during the inventory work carried out as part of the grant project at the Archdiocese Archive in Gniezno.

Research method: Bibliological analysis of volumes along with the analysis of ownership notes of the preserved collection.

Results/Conclusions: A preserved part of Aleksander Mieliński's book collection allows showing at least partly the intellectual horizons and reading interests of the owner. Numerous preserved original covers testify to the taste and passion of the holder.


Keywords


Canons Regular; Trzemeszno; Gniezno; Aleksander Mieliński

Full Text:

PDF (Polish)

References


Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. 2338, Listy Staropolskie.

Białłowicz-Krygierowa Zofia. 1982. „Mogilno, Strzelno i okolice.” Katalog zabytków sztuki w Polsce, 11 (10), Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Czapnik, Marianna. 2009. „Księgozbiór Krzysztoporskich. Z dziejów renesansowych bibliotek szlacheckich.” W Kolekcje Historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku, 2, red. I. Komorowska-Dzierżanowska, 114–129. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Franczak, Radosław. 2017. „Warsztat introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.” W Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, I. Imańska, T. Szymorowska. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Gigilewicz Edward red. 2013. Encyklopedia katolicka, 19. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krüger Katarzyna. Społeczeństwo tzw. „Mazurów Wieleńskich” na podstawie „Genealogii Wszystkich Familii Parochii Wieleńskiej zebranej przez X Antoniego Rontza Kanonika Warszawskiego Proboszcza Wieleńskiego Roku Pańskiego 1786”, sygn. HBmgr545, Biblioteka Wydziału Historycznego UAM.

Łukowski Jan. 1881. „Archiwum Trzemeszeńskie.” Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 11.

Muraszko Michał. 2017. „Oprawy trzech ksiąg opata trzemeszeńskiego Aleksandra Mielińskiego.” W Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, I. Imańska, T. Szymorowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Nowacki Józef. 1959. Dzieje archidiecezji poznańskiej, 1. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Rostworowski Emanuel red. 1975. Polski słownik biograficzny, 20. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism