Ephemeral materials in the resources of the Archives of Nicolaus Copernicus University in Toruń

Bożena Kierzkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.011

Abstract


Aim: The Archive of Nicolaus Copernicus University in Toruń (hereinafter: NCU) collects, develops, stores and makes available ephemeral materials. In her article, the author tries to bring the readers closer to issues related to these ephemeral publications. We will find here answers to the questions of what ephemeral materials are, what are the legal grounds for their collection and development, and how they enrich our historical knowledge about people, institutions and the most important events of our common past. Research method: The analysis of the evolution of the growing significance of ephemeral materials and the interest of researchers in them. Then, a review of selected materials preserved in the Archives of NCU in order to show the potential hidden in this type of collections. Conclusions/Results: The author notices the importance of collected ephemeral materials and encourages readers who are in contact with contemporary ephemeral publications to collect them in order to make them available to future generations to bear witness to the time of contemporary and interesting events.


Keywords


placards; Archives of Nicolaus Copernicus University in Toruń; tickets; brochures; ephemeral prints; folders; newsletters; postcards; catalogues; hourglasses; archival materials; ephemeral materials; posters; programs; leaflets; business cards; invitation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Akademie, spotkania wspomnieniowe 1960–1999. sygn. 309/108/V/3. Spuścizna prof. Jana Prüffera, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Degen, Robert. 2011. „Dokumentacja i jej podział.” W Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, 11–33. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Duczkowska-Moraczewska, Henryka i Halina Robótka, oprac. 2004. Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Toruń: Zakład Poligrafii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Duczkowska-Moraczewska, Henryka. 1992. „Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1948–1980).” W Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966–1980 2, red. J. Bełkot, 135–145. Toruń: Zakład Poligrafii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Działalność kulturalna 1973–1980. sygn. 309/67/6. Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Inwentarz archiwalny Zakładu Poligrafii UMK 1954–2008 (oprac. W. Krajniak), Toruń 2014, http://www.archiwum.umk.pl/zasob/charakterystyka/Inwentarz_Zaklad_Poligrafii.pdf.

Jabłońska, Marlena. 2003. „Problem definicji druków ulotnych gromadzonych w archiwach.” Archeion 105: 180–192.

Jabłońska, Marlena. 2011. „Materiały ulotne – teoria i praktyka archiwalna w kontekście obowiązujących wytycznych metodycznych.” W Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, 291–302. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Krochmal, Jacek. 2003. „O potrzebie przygotowania wskazówek metodycznych do opracowania druków ulotnych”. Archeion 105: 193–200.

Materiały pomocnicze 1974–1989. sygn. 309/58/19. Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Materiały ulotne [Sekcja Socjalna UMK, Sekcja Socjalno-Bytowa UMK, Dział Socjalny UMK] 1976–2007. sygn. 309/53/42. Zakład Poligrafii, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Materiały ulotne [Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej; Zrzeszenie Studentów Polskich; Socjalistyczny Związek Studentów Polskich] 1970–1974, 1976–1983, sygn. 309/53/96. Zakład Poligrafii UMK, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Materiały ulotne, wycinki prasowe. sygn. 2578/43–44. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Protokoły z zebrań Egzekutywy Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1987–1989. sygn. 309/58/5. Komitet Uczelniany Polskiej 215 Zjednoczonej Partii Robotniczej, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Przedmioty osobiste. sygn. 309/110/VIII/77. Spuścizna prof. dr. hab. Jerzego Włodzimierza Serczyka, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Radoń, Sławomir. 2007. „Decyzja nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowywania materiałów ulotnych w archiwach państwowych.” Naczelna Dyrekcja Archiwów Polskich, ostatnia modyfikacja Marzec 9. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_12_2007.pdf.

Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski i Andrzej Tomczak. 1989. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Robótka, Halina. 2010. Opracowanie i opis archiwaliów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sejm RP. 1983. „Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.” Dziennik Ustaw 38: poz. 173.

Sekcja archiwalna [listy obecności, afisze] 1960–1981]. sygn. PTH–3/4. Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Świątek, Szczepan. 1995. „Druki ulotne w archiwach (uwagi i refleksje).” Rocznik Historyczno-Archiwalny 10: 207–209.

Tretyn, Andrzej. 2017. „Zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 października 2017 r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.” Akty prawne UMK, ostatnia modyfikacja Październik 23. http://dokumenty.umk.pl/lbd/#.

Trojanowska, Maria. 2003. „Wydawnictwa efemeryczne w archiwach – problemy gromadzenia i opracowania. Artykuł dyskusyjny.” Archeion 105: 101–137.

Uroczystości 1-Majowe 1978–1979. sygn. R-36/7. Sekretariat Rektora, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne – posiedzenia naukowe (1925–1939). sygn. 309/80/46. Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne – składki, rachunki, korespondencja (1928–1939). sygn. 309/80/45. Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Woźniak, Wojciech. 2018. „Zarządzenie nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych.” Naczelna Dyrekcja Archiwów Polskich, ostatnia modyfikacja Styczeń 30. https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz12_2018.pdf.

Zaproszenia na konferencję 1982–1987. sygn. 309/84/8. Spuścizna prof. Karola Górskiego, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Zaproszenia na uroczystości i inne wydarzenia na UMK 1956–2009. sygn. 309/131/71. Spuścizna prof. Stanisława Gorgolewskiego, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.

Związek Młodzieży Wiejskiej, sygn. 309/61/4-6. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism