Unknown monumentum from the library of Sigismund II August in the collection of the Archdiocesan Archives in Gniezno

Michał Muraszko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.010

Abstract


Aim: The presented volume constitutes the monumentum of King Sigismund II August, hitherto unknown to the literature on the subject. It was discovered during works carried out under the grant project: “Inventory of the library of the cathedral library in Gniezno”. Research method: A formal analysis of the volume supplemented by a review of the literature of the subject matter. Conclusions: The book contains the work Germaniae exegeseos written by Franciszek Irenicus, which appeared in 1518 in Hagenau in the publishing house of Thomas Anshel, being issued by Johann Koberger. The book binding, bearing the monarch’s bookmarks, was created in 1560 in the second bookbindery in Vilnius. The volume is deprived of old signatures, notes and property marks that could indicate how it had become part of the collection of the Archdiocesan Archives in Gniezno.


Keywords


Sigismund II August; royal library; tegumentology; Vilnius; Gniezno

Full Text:

PDF (Polish)

References


Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. BK 3861.

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Katalog Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie z 1877 r. [bez sygnatury].

Hartleb, Kazimierz. 1928. Biblioteka Zygmunta Augusta. Studium z dziejów kultury królewskiego dworu, Lwów: Towarzystwo Miłośników Książki we Lwowie.

Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta II Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu, oprac. M.I. Tkaczenko, M. Brynda. 2015. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Kawecka-Gryczowa, Alodia. 1988. Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krynicka, Maria. 1980. „Oprawy książkowe z herbami ostatnich Jagiellonów w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”. Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie 12: 23–59.

Laucevičius, Edmundas. 1976. XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose. Vilnius: Mokslas.

Majkowski, Edmund. 1928. Materiały do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta. Książki Zygmunta Augusta przechowywane w Bibliotece Archidiecezjalnej w Poznaniu. Poznań: Towarzystwo Bibliofilów.

Ososiński, Tomasz. 2015. „Biblioteka Zygmunta Augusta i jej monumenta w berlińskiej Staatsbibliothek”. Rocznik Biblioteki Narodowej 46: 11–44.

Płaszczyńska-Herman, Katarzyna. 2013. „Nieznane książki króla Zygmunta Augusta w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie”. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 63: 71–81.

Pokora, Piotr. Muraszko, Michał. 2015. Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5–30 maja 2015, Poznań–Gniezno: Instytut Historii UAM.

Radziszewska, Julia. 1982. „Warsztat naukowy Marcina Kromera w jego dziele De origine et rebus gestis Polonorum”, W Historia i współczesność. Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku, red. A. Kunisz, 131–162. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Sipayłło, Maria. 1988. Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Wagner, Arkadiusz. 2016. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Winiarczyk, Marek [rec.]. 2000. Walther Ludwig, „Hellas in Deutschland. Darstellungen der Gräzistik im deutschsprachigen Raum aus dem 16. und 17. Jahrhundert”. Eos 87, z. 1: 173–177.

Wyszomirska, Krystyna. 2013. „Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”. Folia Toruniensia 13: 125–130.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism