Comparative analysis of selected market solutions for e-learning systems

Adam Jakub Szalach

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.009

Abstract


Aim: The aim of the article is to present e-learning as a tool that in the era of ubiquitous computerization is one of the largest teaching support systems, both for students and for teachers. Research method: The author carried out a comparative analysis, wanting to show the differences between the discussed e-learning platforms, at the same time indicating the strengths and weaknesses of this tool, used as didactic support for traditional forms of teaching. Conclusions: The organization of work with the e-learning system depends to a large extent on its architecture, configuration or didactic tasks that such a system should meet. Particular attention should be paid to the fact that the differences may arise from systems based on the so-called free and commercial licenses, where both have their advantages and disadvantages.


Keywords


e-learning; didactics; education; Fronter; Moodle; Coursera

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bechina, Aurilla i Hustad Eli. 2010. “A Framework to Understand Enablers and Inhibitors in a Learning Management System: Experiences from Fronter.” W The Seventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 16–17 December 2010. Dostęp Kwiecień 9, 2018. http://ijcim.th.org/SpecialEditions/v18nSP1/02_Full_Aurilla%20Aurelie%20Bechina_A%20Framework%20to%20Understand%20Enablers%20and%20Inhibitors.pdf.

Coursere. b.d. Meet our Partners. Dostęp Kwiecień 9, 2018. https://www.coursera.org/about/partners.

Coursere. b.d. We envision a world where anyone, anywhere can transform their life by accessing the worlds best learning experience. Dostęp Kwiecień 9, 2018. https://about.coursera.org/.

Dąbrowski, Marcin. 2013. E-learning w szkolnictwie wyższym. Studia BAS 3(35): 203–212.

Gaebel, Michael. 2014. MOOC masowe otwarte kursy online. Warszawa: European University Association; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dostęp Kwiecień 9, 2018. http://czytelnia.frse.org.pl/media/mooc-michael-gaebel-eua-frse.pdf.

Goban-Klass, Tomasz i Piotr Sienkiewicz. 1999. Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.

Gogos, Roberta. 2013. A brief history of elearning (infographic). Ostatnia modyfikacja Sierpień 15, 2013. https://www.efrontlearning.com/blog/2013/08/abrief-history-of-elearning-infographic.html.

Itslearning. b.d. ”Our story.” Dostęp Kwiecień 9, 2018. https://itslearning.com/us/about-us/our-story/.

Krzętowska, Agnieszka. b.d. MOOCs wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Dostęp Kwiecień 9, 2018. https://repo.pw.edu.pl/docstore/download/WUTe83c0e334b5e48188b9ba596fd329cfb/moocs.pdf.

Maziarz, Paweł. 2016. Pierwszy komputer obchodzi 70 urodziny – zobacz jak rozwijały się pecety. Ostatnia modyfikacja Czerwiec 22, 2016. http://www.benchmark.pl/aktualnosci/historia-rozwoju-komputerow-i-laptopow-1946-2016.html.

Mielcarek, Przemysław, Parczewski Marcin i Lech Medeyski. 2004. „E-learning – analiza celów i możliwości ich realizacji na podstawie istniejących specyfikacji i standardów.” Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 30 (1044): 548–556.

Miniwatts Marketing Group. 2017. Internet World Stats. Ostatnia modyfikacja Grudzień 31, 2017. https://www.internetworldstats.com/stats.htm.

Plebańska, Marlena i Piotr Kopciał. 2012. „Project-Based e-Learning z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Fronter.” W E-learning– narzędzia i praktyka, red. M. Dąbrowski i M. Zając, 31–41. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Plebańska, Marlena i Piotr Kopciał. 2013. „Platforma Fronter jako system zarządzania wiedzą.” e-mentor 3: 73–80. Dostęp Kwiecień 9, 2018. www.e-mentor.edu.pl.

Prządka, Weronika. 2017. “Analiza porównawcza narzędzi e-learningu.” Journal of Computer Sciences Institute 3: 64–69.

Redlarski, Krzysztof i Igor Garnik. 2014. „Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym.” W Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, red. B. A. Basińska i I. Garnik, 77–94. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Serfanowicz, Agnieszka. 2015. Jak powstał internet? Historie prawdziwe. Ostatnia modyfikacja Sierpień 20, 2015. http://softonet.pl/publikacje/poradniki/Jak.powstal.internet.Historia.prawdziwa,1192.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism