Wrocław’s episode of a well-known bookseller and publisher Roman Jasielski and his daughter Anna from Stanisławów

Rafał Werszler

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2018.005

Abstract


Aim: The aim of the article is to show a very interesting episode of a bookseller and publisher from Stanisławów – Roman Jasielski and his daughter Anna, forcibly displaced after the Second World War. On the ground floor of the house Pod Złotą Palmą [English: Under the Golden Palm] in the space after the original Priebatsch bookshop in 1946, Jasielski created one of the first Polish bookshops in Wrocław. Research method: The article was written on the basis of the archival research of source documents, literature on the subject and from the on-site check of the existing building, which is currently the Lower Silesian Public Library under the name of Tadeusz Mikulski in Wrocław. Results/Conclusions: A short stay of Roman Jasielski and his daughter Anna, and at the same time his great passion and commitment for shaping Polish literature have left a significant mark among the bibliophilic communities in Lower Silesia. Their mission enabled the Pod Złotą Palmą house to continue to cultivate the bookselling and publishing tradition with a particular passion for the book. They became a very important link that united the prewar tradition of the history of the building at 58 Rynek in Wrocław with the present-day library.


Keywords


bookstore; the Jasielski family; Wrocław; Pod Złotą Palmą; Rynek 58

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barański, Kamil. 1988. Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi.... Londyn: Wydawnictwo Panda Press.

Budzichowska, Mieczysława. 1972. „Jasielski Roman.” W Słownik pracowników książki polskiej, 369–370. Warszawa–Łódź: Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dippel, Stefan. 1976. O księgarzach, którzy przeminęli. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hussak, Tadeusz. 2018 „Od ZKP do SKP – wspomnienia Honorowego Przewodniczącego SKP. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.” Ostatnia modyfikacja 2 grudnia. http://ksiegarze.org.pl/wladze-skp/historia/zkp-skp/.

Izba Przemysłowo-Handlowa 1945–1950, 435/82. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Polska. Klukowski, Bogdan. 2018 „Lata powojenne.” Ostatnia modyfikacja 2 grudnia. http://ksiegarze.org.pl/wladze-skp/historia/lata-powojenne/.

Kuś, Damian Antoni. 1988. Feliks West. Księgarz – wydawca 1846–1946. Warszawa–Wrocław: Wyd. PWN.

Kuś, Damian. 1972. Feliks West. Księgarz–wydawca 1846–1946, Wrocław. mps rozprawy doktorskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, nr 14435/II.

Lach, Janusz, „Z życia kół Z.K.P.” Przegląd Księgarski, 1947, nr 3–4, s. 150.

Lenarcik, Andrzej i Wojciech Świątkiewicz. 2006. „Człowiek Uniwersytetu.” Niedziela. Tygodnik Katolicki. Edycja kielecka 4: 4.

Makowska, Alicja. 1995. „Anna Jasielska (1920–1983).” W Chrześcijanie, red. B. Bejza, 21: 271–301. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów.

Mazur, Grzegorz. 1994. Pokucie w latach Drugiej Wojny Światowej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, rozprawa habilitacyjna nr 286.

Mikuła, Izabela. Świder, Janina. 2006. „25-lecie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej.” Niedziela. Tygodnik Katolicki. Edycja rzeszowska 20. Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2018. http://www.niedziela.pl/artykul/46417/nd/25-lecie-Ruchu-Kultury-Chrzescijanskiej.

N.N. 1946. „Z życia organizacyjnego.” Przegląd Księgarski, red. B. Żynda, A. Bocheński, 1946, 6: 133.

N.N. 1947. „Z żałobnej karty.” Przegląd Księgarski, red. B. Żynda, A. Bocheński, 1947, 3–4: 67.

N.N. 1947. „Z życia organizacyjnego kół Z.K.P.” Przegląd Księgarski, red. B. Żynda, A. Bocheński, 1947, 1–2: 19.

NN. 1938. Breslauer Adressbuch für das Jahr 1937. Breslau: August Scherl Deutsche Adressbuch Gesellschaft.

Roman Jasielski, akt zgonu, 518/47. Urząd Stanu Cywilnego Wrocław, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Polska.

Roman Jasielski. Biuro Ewidencji Ludności Wrocław, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Polska.

Rynek 58, t. 3744, 174079. Archiwum Budowlane, Muzeum Architektury Miasta Wrocławia, Polska.

Rynek 58. Dział Dokumentów Życia Społecznego, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Polska.

Werszler, Rafał. 2017. „Rodzina Priebatschów. Księgarze i wydawcy z Breslau.” Chidusz 10: 44–49.

Wikipedia. 2018. „Roman Jasielski.” Ostatnia modyfikacja Marzec 22. https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Jasielski.

Zieliński, Józef. 1964–1965. „Jasielski Roman.” W Polski Słownik Biograficzny, 11: 26. Wrocław: Wyd. Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism