“The library of the bookseller” – the source of information about bookshops operating in the times of the Polish People’s Republic

Wanda A. Ciszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.009

Abstract


Biblioteka Księgarza  is the publishing series administered by the Association of Polish Booksellers, but published by various publishing houses such as Wiedza Powszechna and Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego. The series came out in the years 1960–1965 and included nine units useful in the education of future booksellers. The publications have a simple graphic layout. The series have been almost entirely forgotten, but the nine publications are now the source of information about how bookshops operated during the times of the Polish People’s Republic. The information, which may be used in  discussions about various aspects connected with the sale of books in the communist times,  concern the organizational composition of the Headquarters of Booksellers  “Dom Książki”, the organization of mail order sales,  and the calculation of the margin for distributors.

Keywords


Biblioteka Księgarza; bookseller; vocational education; publishing series; the Association of Polish Booksellers

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bartelski, Lesław M. 1965. Polscy pisarze współcześni. Informator dla księgarzy. Warszawa: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Zarząd Główny.

Bieszczad, Jan. 1971. „O utrzymanie wydziałów księgarskich w szkołach handlowych”. Księgarz (1): 30–31.

Biliński, Lucjan. 1981. Książka w Polsce Ludowej. Wydawnictwa i księgarstwo. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.

Birkenmajer, Aleksander, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, kom. red. 1971. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bromberg, Adam. 1958. Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1957, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bromberg, Adam. 1966. Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944–1964. Wydanie nowe zmienione i rozszerzone. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ciszewska, Wanda A. 2016. „Kolportaż zakładowy i instrukcje „Domu Książki” z lat 1950–1951”. W Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. V, red. Jolanta Dzieniakowska i Monika Olczak-Kardas, 161–172. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Cygańska, J. 1976. „Seria”. W Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska, 270. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Czapnik Grzegorz, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, oprac. 2011. Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Dippel, Stefan. 1976. O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Godecki, Stanisław. 1971. „Pomaturalne szkoły i podyplomowe studia księgarskie”. Księgarz (1): 23–29.

Gostkowski, Franciszek. 1960. Zagadnienia prawne w księgarstwie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Hussak, Tadeusz. 1960. Poradnik kolportera. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Hussak, Tadeusz. 1964. Poradnik kolportera. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.

Hussak, Tadeusz. 1971. „Referat przewodniczącego Zarządu Głównego SKP”. Księgarz (2): 2–11.

Hussak, Tadeusz. 1977. „Doskonalenie modelu kształcenia i dokształcania księgarzy w Polsce”. Księgarz (1): 21–27.

Hussak, Tadeusz. 1999. Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy…, Olsztyn: Książnica Polska.

Hussak, Tadeusz. 2004. Byliśmy służba społeczną… (Rzecz o Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich), Olsztyn: Wers.

Hussak, Tadeusz. 2010. Dorobek kształcenia księgarzy (60 lat istnienia szkół księgarskich), Warszawa: nakładem Autora.

Jagła, Michał. 1954. Zarys bibliografii księgarskiej. Warszawa: Centralny Zarząd Księgarstwa.

Karkowski, Bogumił. 2010. „Malawski Stanisław”. W Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. Hanna Tadeusiewicz z udziałem Bogumiła Karkowskiego, 103. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Kłossowski, Andrzej. 1984. Tradycje polskich organizacji księgarskich. Warszawa: ZG Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

„Kronika Stowarzyszenia”. 1981. Księgarz (3): 68.

Kwiecień, Celestyn. 1962. Wydawnictwa artystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Malawski, Stanisław. 1960. Obrót księgarski. Organizacja i technika. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Malawski, Stanisław. 1964. „Państwowe szkolnictwo księgarskie”. Księgarz (3): 15–25.

Mazowiecki, Marian. 1962. Płyta gramofonowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.

Morawska, Aniela. 1971. Serie wydawnicze w Polsce Ludowej. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Nieć, Grzegorz. 2012. „Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951–1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej”. Roczniki Biblioteczne 56: 137–171.

Penkala, Jerzy. 1977. „System kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr księgarskich w PRL”. Księgarz (1): 2–13.

Połeć, Stanisław. 1962. Organizacja i ekonomika księgarstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego.

Serie wydawnicze. Informacja o publikacjach seryjnych w polskim ruchu wydawniczym. Do użytku wewnętrznego. 1962. Warszawa: Min. Kultury i Sztuki – Departament Wydawnictw.

Tarkowski, Stanisław. 1960. Antykwariat księgarski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Woynowski, T., A. Fijałek. 1947. „Szkolenie pracowników”. Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego (2): 32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism