“Suggest a purchase” – a purchase model or crowdsourcing?

Iwona Olińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2016.009

Abstract


.

Keywords


purchase model; crowdsourcing; University Library in Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Górniak T., Integracja książek elektronicznych z systemem biblioteczno-informacyjnym szkoły wyższej jako wyzwanie dla nowoczesnej biblioteki uczelnianej, [w:] Biblioteka, książka, informacja, internet, red. Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotuła, Lublin 2014.

Kasprzycki-Rosikoń J., Piątkowski J. (red.), Crowdsourcing: jak angażować konsumentów w świat marek, Gliwice 2013.

Kopyś E., Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez bibliotekę książek elektronicznych na miarę XXI wieku, [online], [dostęp 23 III 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/18108/Kopys_Elzbieta_tekst.pdf.

Kowalska M., Crowdsourcing internetowy: pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

Proctor J., Avoiding ebook „big deals”: alternatives to ebook backlists, New Library World, t. 114: 2013, z. 7–8, s. 301–308.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism