Handheld library of the Archive of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Weronika Krajniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2014.008

Abstract


.

Keywords


The Nicolaus Copernicus Univercity in Toruń; archive; The Archive of the Nicolaus Copernicus Univercity in Toruń; library; handheld library

Full Text:

PDF (Polish)

References


Akta własne Archiwum UMK, sygn. 2001/46.

Akta własne Archiwum UMK, sygn. 2002/1.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora UMK nr 75 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK, [online], [dostęp 30 IV 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://archiwum.umk.pl/zasob/regulamin/Z_Rektora_75_2012.pdf.

Katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej UMK [online], [dostęp 28 VI 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top.

Katalog inwentarzy archiwalnych, oprac. M. Pestkowska i H. Stebelska, Warszawa 1971.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism