The Common Press Base in the Millennium system

Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska, Grzegorz Barecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2014.006

Abstract


.

Keywords


National Library of Poland; Millennium system; Common Press Base; Toruń; Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barecki G., Broda A., Walc-Wiśniewska A., Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej, Folia Toruniensia, t. 13: 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism