Prosfonesis by Adam Tobolski to Franciszek Tidicaeus of 1608

Tomasz Dreikopel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2014.004

Abstract


.

Keywords


"Prosfonesis"; Adam Tobolski Franciszek; Tidicaeus

Full Text:

PDF (Polish)

References


Tidicaeus Franciszek, Carmina gratulatoria in nuptias Adami Thobolii et Annae Andreae Theodorici filiae, scripta ab amicis, Thorunii... Anno 1593, Biblioteka Jagiellońska, sygn. Cim. Qu. 5494.

Tidicaeus Franciszek, Carmina gratulatoria in nuptias Adami Thobolii et Annae Andreae Theodorici filiae, scripta ab amicis, Thorunii... Anno 1593, Biblioteka Czartoryskich, sygn. Cim. 66/III.

Tidicaeus Franciszek, De natura contagii in morbis…, Basileae 1583.

Tidicaeus Franciszek, De Theriaca et eius multiplici utilitate…, Thorunii 1607.

Tidicaeus Franciszek, In iatromastigas..., Thorunii 1592, Fracofurtii 1592.

Dreikopel T., Recepcja poglądów etycznych Arystotelesa w Isagoge ethica i Aristotelis de virtutibus libellus Franciszka Tidicaeusa, Olsztyn 2010.

Flood J. L., Poets Laureate in the Holy Roman Empire, t. I, Berlin 2006.

Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, opr. L. Ajdukiewicz, t. VI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, przekł. E. I. Zieliński, t. V: Słownik, indeksy i bibliografia, Lublin 2002.

Salmonowicz S., Nauczanie filozofii w Toruńskim Gimnazjum Akademickim (1568–1793), [w:] Nauczanie filozofii w Polsce w XV–XVIII w. Zbiór studiów, red. L. Szczucki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. Z. Nowak, t. IV, Gdańsk 1997.

Tync S., Dzieje Gimnazjum Toruńskiego (1568–1793), t. I, Toruń 1928.

Tync S., Dzieje Gimnazjum Toruńskiego (1568–1793), t. II, Toruń 1949.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism