Information technology revolution for the blind and visually impaired with examples on the local level

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2012.007

Abstract


The aim of the article is to discuss the influence of modern information technologies for the blind and visually impaired on the work of libraries, particularly in the aspect of library collections and information services. The article explains the term ‘typhlo-informatics’ and describes the most frequently used products defined by this term. Next, the author characterizes the changes which took place in the formats of documents and the manners of making them accessible to visually impaired people. The article goes on to describe the activity of the only unit in Torun which meets the needs of the blind and visually impaired – the Reading Centre for the Sick and Handicapped of Copernicus Voivodeship Public Library. The book collections were described, taking into account changing data storage devices and the offer of services directed at the above-mentioned group. The author also stresses the difficulties which appear as a result of technological changes.

Keywords


Typhlo-informatics; Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń; Reading Centre for the Sick and Handicapped; Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa 2008.

BON – edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji [online] Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Uniwersytet Warszawski [dostęp 7 IV 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bon.uw.edu.pl/otwarcie_portali.html.

e-Accessibility – opening up the Information Society [online] Europe’s Information Society. Thematic Portal [dostęp 26 III 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/index_en.htm.

Fedorowicz M., Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej, Toruń 2010.

Fedorowicz-Kruszewska M., Audiodeskrypcja – metoda udostępniania obrazu osobom z niepełnosprawnością wzrokową, Niepełnosprawność i Rehabilitacja, R. 11: 2011, nr 3.

Grygrowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001.

Jakubowski S., Rewolucja tyfloinformatyczna w Polsce [online] Tyfloświat 2010, nr 3 [dostęp 18 III 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Tyfloswiat_3_2010.pdf.

Jakubowski S., Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną, [w:] Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, red. D. Gorajewska, Warszawa 2005.

Jonscher Ch., Życie okablowane, Warszawa 2001.

Motylewska D., Biblioteka otwarta dla wszystkich, [w:] Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Publikacja jubileuszowa w 20-lecie istnienia, red. M. Gogulska, Toruń 2003.

Nguyen R. A., Komputer – uniwersalna proteza czy źródło sprawności, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. G. Dryżałowska, H. Żuraw, Warszawa 2004.

Olszewska R., Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Vademecum adaptacji stanowiska komputerowego [online], Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 2007 [dostęp 13 III 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://firr.org.pl/uploads/PUB/FIRR_poradnik_dla_uczelni_vademecum.pdf.

Paplińska M., Brajl w nowoczesnych technologiach – kierunki przemian w edukacji i komunikacji niewidomych, [w:] Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian, red. D. Gorajewska, Warszawa 2005.

Regulamin Akademickiej Biblioteki Cyfrowej [online] Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Uniwersytet Warszawski [dostęp 2 IV 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bon.uw.edu.pl/index.html.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, Dziennik Ustaw, 2008 nr 205 poz.1283.

Smoliński J., „By czytać mogli wszyscy...”, czyli jak powstaje w Kanadzie pierwsza na świecie biblioteka książki mówionej w systemie cyfrowym, Przegląd Tyflologiczny 2002, nr 1–2.

Walter N., Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Poznań 2008.

Walter N., Tyflointernet – niewidomi w globalnej wiosce, Neodidagmata, 2010/2011, nr 31/32.

Wdówik P., Technologie asystujące dla uczniów niewidomych w zakresie czytania i pisania, [w:] Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku. Wybrane zagadnienia, red. J. Witczak-Nowotna [online] Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego 2010 [dostęp 11 XII 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bon.uw.edu.pl/dane/wspomaganie_uczniow.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Partnerzy platformy czasopism