Czesław Miłosz in the collection of the Immigration Archive – archival-bibliographic study

Paulina Matysiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2011.014

Abstract


.

Keywords


Czesław Miłosz; University Library in Toruń; Immigration; Archive; collection

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gombrowicz emigrantów: na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach", przygotował do druku, uzup. i wstępem opatrzył M. A. Supruniuk, Toruń 2006.

Inwentarz Archiwum "Wiadomości" (1946-1981) oraz archiwów: "Wiadomości polskich, politycznych i literackich" (1940-1944), nagrody "Wiadomości" (1958-1990) i Mieczysława Grydzewskiego (1939-1971), oprac. M. A. Supruniuk, A. Jadowska i M. Karpińska; wstępem opatrzył M. A. Supruniuk, Toruń 2006.

Milosz Cz., Bielinski et la licorne, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 1998, z. 1.

Milosz Cz., La grande tentation. Le drame des intellectuels dans les démocraties populaires, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 2001, z. 4.

Miłosz Cz., "Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955). Z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum, z autografu do druku przygotował, słowem wstępnym, przypisami i notą edytorską opatrzył A. Karcz, Toruń 2005.

Miłosz Cz., Abecadło Miłosza, Kraków 1997.

Miłosz Cz., Bieliński i jednorożec, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 1998, z. 1.

Miłosz Cz., Głos wiernego czytelnika, AESSD, 2002/2003, z. 5/6.

Miłosz Cz., Samotności nikt nie wybiera… – rozmowa z Anną Frajlich, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 2000, z. 3.

Miłosz Cz., Ulizane „Wiadomości”, [w:] "Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2, oprac. i red. M. A. Supruniuk, Toruń 1996.

Miłosz Cz., Wielkie pokuszenie, Toruń 2002.

Miłosz Cz., Wielkie pokuszenie. Dramat intelektualistów w krajach demokracji ludowej, Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, 2001, z. 4.

Longinus M., Archiwum "Emigracyjnej Atlantydy". Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 1994-2010, Toruń 2011.

Micińska A., …Z wielką walizką rozpaczy. O Janie Ulatowskim (1907-1997), Kultura, 1998, nr 4/607.

Supruniuk M. A., Toruńskie zbiory emigracyjne: Archiwum Emigracji Biblioteki UMK. Komunikat, [w:] Uroczysko – Supraśl' 96. [Materiały z sesji], Supraśl 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism