The chancery and “archive” of Nicolas Copernicus Public Town Library in the years 1923-1939

Katarzyna Kulig

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2011.010

Abstract


The subject of the office and “archive” of the Library in the years 1923-1939 has never been discussed before in any literature. Thus, the work is based almost exclusively on the sources which were not sufficient to present the issue thoroughly.  However, through the analysis of the source material it was possible to reveal the relation between the office of the Municipality of Toruń (later the City Board) and the office in the Library, at least in the first years of its activity.  The probability that the Library copied the regulations of the municipal office is confirmed in the Library’s acts from that period, where one can find traces of applying the regulations of 1931 and 1934.
The research shows that the office of the Library in the first period of its activity did not have a complicated structure as only one person dealt with office work. By the outbreak of the war the modern non-register  system had been introduced in the office and the lists of acts started to be used to help. The circulation of documents depended on the employed office system, the number of workers taking part in it and how complicated the inner structure in the institution was. The place where documents were stored was adapted to conditions existing in the institution. The conclusion is the office worked well despite the lack of its own norms.

Keywords


archive; chancery; Nicolaus Copernicus Public Town Library in Toruń; Nicolaus Copernicus Public Provincial Library in Toruń

Full Text:

PDF (Polish)

References


Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 798.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 1343.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 1798.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 2510.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 2698.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Akta miasta Torunia 1920-1939, sygn. 3459.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 1.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 2.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 3.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 4.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 5.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 6.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 7.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 8.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 9.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 21.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 22.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 23.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 24.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 25.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 26.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 27.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 28.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 29.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 30.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 31.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 32.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 33.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 34.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 35.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 36.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 37.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 38.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 39.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 40.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 41.

Archiwum Państwowym w Toruniu, Książnica Miejska w Toruniu 1923-1939, sygn. 42.

Archiwum Zakładowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej.

Chruściel A., Wstęp, [w:] Inwentarz zespołu Akta miasta Torunia z lat /1859/ 1920-1939/1952/, Toruń 1987 (mps, Archiwum Państwowe w Toruniu, Pracownia Naukowa).

Kronika Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu z r. 1923-1924, oprac. Z. Mocarski, Toruń 1925.

Ordynacja organizacyjna Zarządu Miejskiego oraz Przepisy Kancelaryjne dla biur Zarządu Miejskiego w Toruniu, Toruń 1935.

Otwarcie biblioteki im. Kopernika, Słowo Pomorskie, 1923, nr 41.

Przepisy kancelaryjne dla biur Magistratu miasta Torunia z 26 czerwca 1931 roku.

Radtke I., Organizacja pracy kancelaryjnej, Poznań 1964.

Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej, Toruń 1993.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1920 r. w sprawie biurowości, Ministerstw Monitor Polski, 1920, nr 251.

Skorowidz urzędowy, [w:] Księga adresowa miasta Torunia wraz z Podgórzem i powiatem Toruń – wieś, Toruń 1923.

Tomkowiak K., Okoliczności powstania Książnicy Miejskiej w Toruniu, [w:] Księga pamiątkowa jubileuszu 75-lecia Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu: 10-11 grudnia 1998 r., Toruń 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism