Announcements

Rating in Index Copernicus International

 

We would like to kindly inform you that the journal „Folia Toruniensia” (eISSN: 2657-4837, pISSN 1641-3792)” has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2018.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2018, Index Copernicus Experts calculated your Index Copernicus Value (ICV) for 2018.ICV 2018 = 89.02 (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=24343).

 
Posted: 2019-11-29
 

"Folia Toruniensia" in the new ranking of scientific journals by the Ministry of Science and Higher Education

 

We are happy to announce that the journal "Folia Toruniensia" has been found in the new ranking of scientific journals by the Ministry of Science and Higher Education (http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html).

 
Posted: 2019-11-29
 

Indeksacja w Index Coperncius International

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że drugi rok z rzędu czasopismo naukowe „Folia Toruniensia” z wynikiem 87,90 ICV w bazie Index Copernicus International zajęło pierwsze miejsce w dziedzinie: Bibliotekoznawstwo i nauka o informacji.

W wyszukiwarce należy wybrać: Nauki społeczne>>Bibliotekoznawstwo i nauka o informacji.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Redakcja czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”

 
Posted: 2018-12-03
 

Rating in ‘MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals’

 

Folia Toruniensia’ was added to the new base ‘MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journals’ operating at the University of Barcelona (Universitat de Barcelona). The current rating of journal is 6.3 (http://miar.ub.edu/issn/1641-3792).

 
Posted: 2018-02-07
 

Citations in Google Scholar

 
Citations in Google Scholar  
Posted: 2017-12-01 More...
 
1 - 5 of 5 Items


Partnerzy platformy czasopism