People

Advisory Council/Editorial Board

dr Olga Fejtová, Archiv hlavního města Prahy, Czech Republic

Prof. dr hab. Helmut Flachenecker, Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, Germany

Dr Dieter Heckmann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany

Prof. Krzysztof Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Historycznych; Instytut Historii i Archiwistyki, Poland

Prof. dr. hab. Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PolandPartnerzy platformy czasopism