Cooperation, partnership and integration in the cross-border area: the role of borders and cross-border cooperation

Izabela Zabielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.038

Abstract


Motivation: cooperation and partnership as an important tool that promotes cross-border integrations and stimulates the development of less developed border regions.

Aim: to determine the importance of partnership and cooperation in border areas. The theoretical part will define the role of borders and co-determination in the context of cross-border cooperation and integration. The empirical part — concentrates on examples of cross-border cooperation, distinguishing two main situations: borders between member states of the EU and borders between the EU and neighbouring countries.

Results: establishing transnational relations, and as a result partnership and cross-border integration, enables the flow and exchange of experience, knowledge and cooperation, thus affecting the economic development of cooperating regions.


Keywords


cross-border cooperation; partnership; integration; EU and non-EU borders; cross-border regions;

Full Text:

PDF

References


Bruneckiene, J., & Sinkiene, J. (2015). The economic competitiveness of Lithuanian-Polish border region’s cities: the specific of urban shrinkage. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 10(4). doi:10.12775/EQUIL.2015.039.

CEMR. (2019a). Retrieved 20.12.2019 from https://www.ccre.org.

CEMR. (2019b). Retrieved 15.01.2019 from: http://www.twinning.org.

Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (OJ L 210, 31.7.2006).

Decoville, A., & Durand, F. (2018). Exploring cross-border integration in Europe: how do populations cross-borders and perceive their neighbours? European Urban and Regional Studies, 26(2). doi:10.1177/0969776418756934.

European Commission. (2004). Communication from the Commission to the Member states of 2 September 2004 laying down guidelines for a Community initiative concerning trans-European cooperation intended to encourage harmonious and balanced development of the European territory: Interreg III (OJ C 226).

European Commission. (2019). European neighbourhood policy and enlargement negotiations. Retrieved 20.12.2019 from https://ec.europa.eu.

Frątczak-Müller, J., & Mielczarek-Żejmo, A. (2014). Cross-border partnerships: institutions in initiating social networks (based on the Euroregion Spree–Niesse–Bober). Opuscula Sociologica, 9(3).

Giband, D., & Rufi, J.V. (2018). European cross-border spaces: a difficult to define geographic object? An approach from the perspective of soft spaces. Documents d Analisi Geografica, 64(3). doi:10.5565/rev/dag.520.

Grayson, D., & Hodges, A. (2004). Corporate social opportunity: 7 steps to make a corporate social responsibility work for your business. Sheffield: Greenleaf.

Greta, M., & Lewandowski, K. (2008). The significance of euroregions in the process of achieving social and economic cohesion in the European Union. In: R. Stanisławski, M. Greta, & A. Maciaszczyk (Eds.), Structural funds for the socio-economic development of the Lodz region in the perspective of experiences of Polish regions. Łódź: Politechnika Łódzka.

GUS. (1999). Euroregiony w nowym podziale terytorium Polski. Retrieved 20.12.2019 from http://www.sbc.org.pl.

Interreg Europe. (2019). Retrieved 20.12.2019 from https://www.interregeurope.eu.

Kantyka, S. (2010). Partnerstwo lokalne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. In: A. Frączkiewicz-Wronka (Ed.), Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Katowice: Katowice University of Economics.

Kmet, E.B., & Mayzner, N.A. (2017). The methodical approach to the evaluation of the competitiveness of the border territories. European Research Studies Journal, 20(2B). doi:10.35808/ersj/673.

Koch, K. (2018). The role of territoriality in the European Union multi-level governmental cooperation framework of Finnish-Russian cross-border cooperation. European Urban and Regional Studies, 26(2). doi:10.1177/0969776417736359.

Król, M.J. & Król P. (2008). Scenariusze rozwoju współpracy transgranicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej: przypadek podkarpackiego pogranicza polsko-ukraińskiego. In: M.G. Woźniak (Ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Kurowska-Pysz, J., & Walencik, M. (2017). Cross-border partnership: the approach in the projects co-financed by European Union funds. In M. Boda (Ed.), Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica: Economic Theory and Practice 2017. Banska Bystrica: Belianum.

Kwatera, K., & Bukowska, R. (2010). „Partnerstwo w Leadarze” o współpracy i sieciowaniu LGD. Kraków: Małopolska Sieć LGD.

Lechwar, M. (2008). Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej. In: M.G. Woźniak (Ed.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Lipets, E.Y. (2018). Dialogue of cultures in the context of globalization: an ethnic aspect. European Research Studies Journal, 21(2).

Palmowski, T., & Pacuk, M. (Eds.). (2004). Europa Bałtycka regionem współpracy i integracji. Gdańsk–Kopenhaga: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Związek Miast i Gmin Morskich.

Penczek-Zapala, M., & Boski, P. (2015). Difficult neighborhoods: wrestling with the history of Polish-German and Polish-Russian relations. Ceskoslovenska Psychologie, 59.

Perkowski, M. (Ed.). (2010). Współpraca transgraniczna: aspekty prawno-ekonomiczne. Białystok: Fundacja Prawo i Partnerstwo.

Petersen, H.G. (2018). Europäische Werte im Konflikt mit Neo-Nationalismus: Europa zwischen fortschreitender Integration und Exit-Optionen. Paper presented at the Deutsch-Georgisches Wissenschafts- und wirtschaftsforum, May 15–18, 2018, Berlin, Germany.

Pinelli, D. (2000). Regional competitiveness indicators. In: M. Klamot, & L. Cybulski (Eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Wrocław: AE we Wrocławiu.

Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument (OJ L 77, 15.3.2014).

Scott, J.W., Celata, F., & Coletti, R. (2018). Bordering imaginaries and the everyday construction of the Mediterranean neighbourhood: introduction to the special issue. European Urban and Regional Studies, 26(1). doi:10.1177/0969776418795208.

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. (2019). Retrieved 20.12.2019 from http://www.ewt.gov.pl.

Slusarciuc, M. (2013). Partnership and cooperation models in cross-border areas the role of borders and cross-border cooperation. Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, 9(4).

Szewczyk, J. (2007). Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw. Prace Geograficzne: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 117.

Szmigiel-Rawska, K., & Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.

Tennyson, R., & Wilde, L. (2000). The guiding hand: rokering partnerships for sustainable development. New York: UN.

Zabielska, I. (2013). Transgraniczna współpraca regionów. In R. Kisiel, & M. Wojarska (Eds.). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach.

Zabielska, I., & Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Koszty–korzyści wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim FR: wyniki badań ankietowych. Retrieved 20.12.2019 from http://eurobalt.org.pl.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism