Real estate management against state policy regarding the development of the fiber optic network

Michał Dziadkiewicz, Paweł Cichowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2020.031

Abstract


Motivation: Contemporary social and economic development is undoubtedly based on access to various types of information. This access is conditioned by the existence and availability of a proper telecommunications infrastructure. In order to provide adequate infrastructure, it is necessary to have proper legal regulations on this subject matter. According to the authors, the issue of providing access to the real estate, and in particular the obligations resulting from it, deserves a special discussion.

Aim: The purpose of this article is to discuss the obligations that property managers have in the field of providing the property to telecommunications undertakings in order to provide telecommunications network. In addition, the purpose of the article is also to draw attention to the specific administrative procedure that may be initiated in the event of failure to fulfill these obligations by the administrators.

Results: Based on the analysis of legal regulations and literature, the responsibilities of property managers, as well as administrative proceedings conducted by the President of UKE were discussed. Attention was also paid to a number of differences that occur in this procedure in relation to the general administrative procedure, including primarily the appeal procedure against the decision issued in the case. Moreover, the article presents statistical data on the number of initiated proceedings and decisions issued by the President of UKE. Summary of the article are conclusions regarding the impact of the fiber network development on property management.


Keywords


telecommunication; fiber; administrative procedural law; civil procedural law

Full Text:

PDF

References


Adamczewski, P. (2016). Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych: udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji. In T. Skoczny (Ed.), Prawo konkurencji 25 lat: Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Babis, H. (2011). Istota rynku usług telekomunikacyjnych. In H. Babis, & K. Flaga-Gieruszyńska (Eds.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Cudak, A. (2016). Komentarz do art. 47975 Kodeksu postępowania cywilnego. In A. Marciniak, & K. Piasecki (Eds.), Kodeks postępowania cywilnego: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Flaga-Gieruszyńska, K. (2017). Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania. In A. Zieliński (Ed.), Kodeks postępowania cywilnego: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 26 April 2012 (VI ACa 1385/11).

Judgment of the Supreme Court: Chamber of Labor, Social Security and Public Affairs of 18 May 2012 (III SK 37/11).

Knopkiewicz, W. (2013). Komentarz do art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. In T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, & J. Wilczewski (Eds.), Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Krześ, S. (2019). Komentarz do art 47958 Kodeksu postępowania cywilnego. In E. Marszałkowska-Krześ (Ed.), Kodeks postępowania cywilnego: komentarz. Warszawa: Beck Online.

Resolution of the Composition of the Seven Judges of the Supreme Administrative Court of 23 February 2010 (II GPS 6/09).

UKE. (2013). Stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stosowania art. 30 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Retrieved 11.02.2018 from https://archiwum.uke.gov.pl.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [Act of 14 June 1960 Code of administrative procedure] (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) (Poland).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [Act of 16 July 2004 Telecommunications law] (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) (Poland).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego [Act of 17 November 1964 Code of civil procedure] (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) (Poland).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Act of 6 September 2001 on the access to public information] (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) (Poland).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [Act of 7 May 2010 on supporting the development of telecommunications services and networks] (Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675) (Poland).

Windekilde, I., & Ładny, P. (2011). Sieci telekomunikacyjne. In H. Babis, & K. Flaga-Gieruszyńska (Eds.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism