Creating value of organization through human capital management

Weronika Toszewska-Czerniej

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.032

Abstract


Motivation: Creating competitive advantage is based on the company’s ability to create value for the customer. The key factor that allows to create product or service which are compatible with the needs of customers is the employee. Held by people human capital is of particular value to the organization because of the complexity and diversity, which determines the scope of its use. Based on a model developed by J. Ingham and achievements in the field of human capital theory in the article author attempt to develop a scheme which is allowing the improvement of human potential.

Aim: The aim of the article is to present the approach of value creation through the use of human capital. It is based on a combination of elements of the value chain and the recognition process. The presented approach gives the ability to create a human capital management strategy, which allows to determine actions that creates the level and value of processes in organization.

Results: Application of developed scheme, based on a combination of value stream with processes for human capital allows to determine the differentiation of human potential and its involvement in various organizational processes. In the longer term use of the presented approach will allow for the actual building and the development of values based on the use of organizational processes and human factor.


Keywords


human capital; human capital management; value; processes; service

Full Text:

PDF

References


Ahuja, I.P.S., & Kumar, P. (2009). A case study of total productive maintenance implementation at precision tube mills. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 15(3). doi:10.1108/13552510910983198.

Becker, G.S. (2009). Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago–London: University of Chicago Press.

Borkowska, S. (2004). Wstęp. In S. Borkowska (Ed.), Wynagrodzenia — rozwiązywanie problemów w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Borowski, J. (2013). Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(62).

Bryson, J.R., Daniels, P.W., & Warf, B. (2004). Service worlds: people, organisations, technologies. New York–London: Routledge.

Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the future. Harvard: Harvard Business School Pres.

Ilicic, J., & Webster, C.M. (2015). Consumer values of corporate and celebrity brand associations. Qualitative Market Research: An International Journal, 18(2). doi:10.1108/QMR-06-2013-0037.

Ingham, J. (2007). Strategic human capital management creating value through people. Amsterdam: Elsevier.

Jay, C.I., & Bowen, P.A. (2015). Value management and innovation: a historical perspective and review of the evidence. Journal of Engineering, Design and Technology, 13(1). doi:10.1108/JEDT-03-2013-0021.

Jeziorski, L., & Borkowski, S. (Ed.) (2008). Zarządzanie, doskonalenie, zmiany. Sosnowiec: Humanitas.

Kisiel, A. (2015). Zarządzanie wiedzą a dojrzałość procesowa. In D. Jelonek & T. Turek (Eds.), Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

Król, H. (2015). Kapitał ludzki organizacji. In H. Król & A. Ludwiczyński (Eds.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

Massingham, P.R., & Tam, L. (2015). The relationship between human capital, value creation and employee reward. Journal of Intellectual Capital, 16(2). doi:10.1108/JIC-06-2014-0075.

Michalski, E. (2007). Marketing. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Nogalski, B. & Bors, K. (2000). Zarządzanie przez wartość. Przegląd Organizacji, 4.

Payne, A. (1997). Marketing usług. Warszawa: PWN.

Piętowska-Laska, R. (2008). Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej. In M.S. Kostka, & D. Ostrowska (Eds.), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Gliwice: Helion.

Resnick, S., Foster, C., & Woodall, T. (2014). Exploring the UK high street retail experience: is the service encounter still valued? International Journal of Retail & Distribution Management, 42(9). doi:10.1108/IJRDM-05-2013-0090.

Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.

van Fenema, P.C., Keers, B., & Zijm, H. (2014). Interorganizational shared services: creating value across organizational boundaries. In T. Bondarouk (Ed.), Shared services as a new organizational form. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. doi:10.1108/S1877-636120140000013009.

Weiss, E. (2012). Instrumenty podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56.

Wróblewski, R. (2009). Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, 83.

Young, S. (2005). 10 steps to successful human capital management. Strategic HR Review, 5(1). doi:10.1108/14754390580000848.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism