The risk of poverty and social exclusion in Poland in the period 2006–2015 in the comparison to the European Union countries

Iwona Salejko-Szyszczak, Małgorzata Szczepaniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.014

Abstract


Motivation: The study of poverty is extremely important because of the negative impact it can have on the economy. Improving the situation of people at risk of poverty or social exclusion is one of the most important objectives of the social policy both in Poland and in the European Union. The aim is consistent with such official Polish documents as: Strategy for the Development of Human Capital 2020 National Development Strategy 2020.

Aim: The aim of the article is to assess the risk of poverty and social exclusion in Poland in the period 2006–2015, and to compare the degree of risk of poverty in Poland and other European Union countries.

Results: The study shows that the risk of poverty in Poland decreased in the analyzed period. In comparison to the EU countries, Poland made the greatest progress in reducing the risk of poverty. Dynamics of changes in reducing the risk of poverty in Poland was the highest among the EU countries. The scale of the risk of poverty in Poland in 2006 was one of the highest (with a higher risk noted only in Latvia). The situation in Poland in 2015 indicated that in 2015 the degree of risk of poverty was lower in Poland than in many EU countries: Portugal, Hungary, Lithuania, Latvia, Cyprus, Italy, Spain, Greece, Ireland, Estonia. In addition, the world economic crisis of 2008–2010 did not affect the risk of poverty in Poland. In most EU countries during the crisis the risk of poverty increased, however in Poland it declined. This undoubtedly allowed for improving the situation in Poland to a higher extent than in other EU countries.


Keywords


the risk of poverty; social exclusion; multidimensional measures of poverty

Full Text:

PDF

References


Auleytner, J. (2002). Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Warsza-wa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Ayllon, S., Gabos, A. (2017). The interrelationships between the Europe 2020 poverty and social exclusion indicators. Social Indicators Research, 130(3). doi:10.1007/s11205-015-1212-2.

Eurostat. (2017). Retrieved 26.03.2017 from http://ec.europa.eu/eurostat.

GUS. (2013). Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. Retrieved 26.03.2017 from http://stat.gov.pl.

GUS. (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Retrieved 26.03.2017 from http://stat.gov.pl.

Kowalak, T. (2002). Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Białystok: Wydawnic-two Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Helbich-Syrek, A., (2009). Polityka wobec ubóstwa. In O. Kowalczyk, & S. Kamiński (Eds.), Wymiary polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Zarządzanie Bezpieczeństwem.

McKay, S. (2004). Poverty or preference: what do ‘consensual deprivation indicators’ really measure? Fiscal Studies, 25(2). doi:10.1111/j.1475-5890.2004.tb00102.x.

Mood, C., & Jonsson, J.O. (2016). The social consequences of poverty: an empirical test on longitudinal data. Social Indicators Research, 127(2). doi:10.1007/s11205-015-0983-9.

Nolan, B., & Whelan, C.T. (2011). Poverty and deprivation in Europe. Oxford: Oxford University Press.

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Radziukiewicz, M. (2006). Zasięg ubóstwa w Polsce. Warszawa: PWE.

Ravallion, M. (2011). On multidimensional indices of poverty. The Journal of Economic Inequality, 9(2). doi:10.1007/s10888-011-9173-4.

Ruzik, A., & Styrc, M. (2006). Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Polityka Społeczna, 3(384).

Sen, A. (2006). Conceptualizing and measuring poverty. In: D. Grusky, & R. Kanbur (Eds.), Poverty and inequality. Stanford: Stanford University Press.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism