Influence of population’s education level on the employment and unemployment rates in the European Union countries

Anna Murawska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.012

Abstract


Motivation: Population’s education level plays an important role, translating into proper performance of work duties and decent salary and, as a result, it is one of the fundamental factors influencing the economic growth and the standard and quality of life.

Aim: The main goal of the article is to specify relationships between the education level of population in individual EU member countries and their labour market situation, especially the employment and unemployment rates. The analyses carried out also aimed to indicate the differences between the countries and gradual changes in the relevant indices in the years 2006–2015. The relationships between the indices analysed and the existing differences and distances between the countries were presented for three groups: The 28 member countries (EU–28), the old 15 (EU–15), and the new 13 European countries that joined the EU in 2004 (EU–13). The assessment of the said issues was based on indices reflecting the education level as well as the employment and unemployment rates of the population. The empirical data were derived from the European Statistical Office. Coefficients of variation, dynamics, and correlation were calculated. In order to describe the statistical data, descriptive and comparative methods were used.

Results: In comparison with the new EU–13 countries, the old EU member countries are home to significantly more uneducated people or people with the lowest level of education, while there is a significantly higher percentage of people with higher education. When it comes to the level of primary, secondary, and higher education — the distance between the old and the new EU countries is slightly decreasing, while in terms of the percentage of young people who do not work or study and the rate of participation of adults in education, the distance is deepening to the disadvantage of the new member countries. The differences in education level are reflected in the employment and unemployment rates of population.


Keywords


education; employment; unemployment; level; influence; diversification; countries; European Union

Full Text:

PDF

References


Auleytner, J.M. (2006). Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego. In A. Kurzynowski (Ed.), Polityka społeczna. Warszawa: SGH IGS.

Commission Implementing Regulation (EU) No 81/2013 of 29 January 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1051/2011 as regards the micro-data files for the transmission of data Text with EEA relevance (OJ L 28, 30.1.2013).

Cybulski, L. (1999). Edukacja a konkurencyjność regionów. In M. Klamut (Ed.), Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Delors, J. (ed.) (1996). Learning: the treasure within. Report to UNESCO of the Inter-national Commission on Education for the twenty-first century. Retrieved 08.11.2016 from http://unesdoc.unesco.org.

EPIiR. (2016). Gospodarka oparta na wiedzy. Retrieved 08.11.2016 from http://europejskiportal.eu.

Eurostat. (2016). Retrieved 23.12.2016 from http://ec.europa.eu/eurostat.

Nasiłowski, M. (2007). System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. War-szawa: Key Text.

Przygodzki, Z. (2012). Konkurencyjność regionów. In J. Chądzyński, A. Nowakowska, & Z. Przygodzki (Eds.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.

Radzimińska, T. (2002). W stronę gospodarki wiedzy. Nowe Życie Gospodarcze, 6.

Słownik Języka Polskiego PWN. (2016). Retrieved 15.11.2016 from http://sjp.pwn.pl.

Tang, Q. (Ed.) (2015). Education 2030. Incheon declaration and framework for action for the implementation of sustainable development. Goal 4. Retrieved 08.11.2016 from http://unesdoc.unesco.org.

UNESCO. (2012). International standard classification of education ISCED 2011. Re-trieved 11.11.2016 from http://www.uis.unesco.org.

Zahorska, M. (2007). Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje. In M. Marody (Ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: SCHOLAR.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism