A FEW REMARKS ON THE INTRODUCTION OF THE TERM “MARKETING” INTO ECONOMIC LITERATURE

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.026

Abstract


Representatives of most academic disciplines, both at home and abroad, collect theoretical concepts developed by previous generations, thus creating histories of the sciences cultivated by them. In this respect, Polish academics engaged in marketing are lagging behind. The purpose of this study is to establish the “paternity” of the term “marketing”. The authors of publications up to now have claimed that in 1912 this term, interpreted as market distribution, was introduced into the specialist literature by the American economist Arch Wilkinson Shaw. Meanwhile, after conducting studies of the literature, it has turned out that in 1890, and so 22 years earlier, the term “marketing” in the sense of introducing goods to the market was used by Alfred Marshall. So, it was this British economist who turned out to be the author of the above innovation in terminology in the field of economics.

Keywords


history of economic thought; beginnings of marketing; term “marketing”

Full Text:

PDF

References


Altkorn J., Kramer T. (eds.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.

Białecki K., Czy „rozproszenie” marketingu ma wpływ na jego „tożsamość”?, [in:] R. Niestrój (ed.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009.

Białecki K., Marketing, [in:] K. Secomski (ed.), Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.

Dietl J., Dylematy badań współczesnego marketingu, “Marketing i Rynek”, Vol. 3/2001.

Garbarski L. (ed.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011.

Garbarski T., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992.

Garbarski T., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.

Głowacki R., Kossut Z., Kramer T., Marketing, PWN, Warszawa 1984.

Hoëné-Wroński J.M., Sept manuscrits inédits, écrits de 1803 á 1806, Au Dépot des Ouvrages de L’Auteur, Paris 1879.

Hoene-Wroński J.M., Mylne systemy ekonomji politycznej. Merkantylizm. Fizjokratyzm, M. Arcta, Warszawa 1911.

Hoene-Wroński J.M., System ekonomiczno przemysłowy Adama Smitha. Wstęp do eko-nomji politycznej, M. Arcta, Warszawa 1912.

Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Interpress, Warszawa 1981.

Kamiński J., Dlaczego marketingowi potrzebne są badania historyczne, “Marketing i Rynek”, Vol. 4/2010.

Kamiński J., Historyczna samoświadomość marketingu, “Marketing i Rynek”, Vol. 10/2010.

Kamiński J., O „Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu, “Marketing i Rynek”, Vol. 2/2012.

Kienzler I., Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Klawek A., Zarys dziejów teologii katolickiej w Polsce, PAU, Kraków 1949.

Kotler Ph., Marketing, REBIS, Poznań 2005.

M’Culloch J.R., A Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and Importance of Political Economy: containing an outline of a course of lectures on the principles and doctrines of that science, Printed for Archibald Constable and Co. — Hurst, Robinson, and Co. — G. and J. Robinson, Edinburgh — London — Liverpool 1824.

Marczewski E., Rozwój matematyki w Polsce, PAU, Kraków 1948.

Marshall A., Paley M., The Economics of Industry, Macmillan and Co., London 1879.

Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1947.

Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arcta, Warszawa 1925−1928.

Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.

Sagan A., Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce, [in:] R. Niestrój (ed.), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009.

Schumpeter J.A., Geschichte der Ökonomischen Analyse, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965.

Shaw A.W., Some Problems in Market Distribution. Illustrating the application of a basic philosophy of business, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1951.

Sojak S., Księgowość analfabetów — wycinanie karbów, [in:] S. Sojak (ed.), Abacus — od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

Suchodolski B. (ed.), Historia nauki polskiej, Vol. 1−9, Zakład Narodowy im. Ossoliń-skich — Wydawnictwo PAN, Wrocław 1970−1992.

Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, Vol. 1−2, PWN, Poznań 1957−1958.

Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, Vol. 3, NAKOM, Poznań 1991.

Wojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism