STANDARD OF LIVING IN THE COUNTRIES OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION ON THE BASIS OF ACTUAL INDIVIDUAL CONSUMPTION PER CAPITA

Anna Murawska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.030

Abstract


Issues related to the standard of living are key aspects of regional policy and social development strategies. The standard of living is synonymous with the terms being, quality of life and well-being. For many years, the basic measure of the standard of living was GDP per capita. In 2012, Eurostat published a new alternative measure standard of living, which is the actual individual consumption per capita, expressed in purchasing power standards. The article presents the standard of living of the population and its spatial variation in the countries of Europe and the European Union. The aim of the study was to show the differences in standards of living, depending on the index used, namely the traditional GDP per capita, and the new AIC per capita.


Keywords


standard of living, gross domestic product, actual individual consumption, Europe, European Union, diversity

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.

GDP per capita, consumption per capita and price level indices, Statistics Explainned, European Commission, Eurostat, 2012, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (13.02.2013 r.).

GDP per capita varied by one to six across the Member States in 2011, Eurostat Newsrelease, 180/2012 -13 December 2012.

Gutkowska K., Murawska A., Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości życia Polaków, „Handel Wewnętrzny”, Konsumpcja a rozwój regionów, IBRKiK, Warszawa, styczeń-luty 2011.

Kramer J., Przestrzenna struktura konsumpcji w Polsce, PWN, Warszawa 1980.

Murawska A., Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa, (maszynopis niepublikowany), 2009.

Narkiewicz J., Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, Wiadomości Statystyczne, nr 12, 1996.

Nowa miara poziomu życia, Copyright 2012-2013, Biznes.pl, http://biznes.pl/wiadomości/kraj/nowa-miara-poziomu-zycia,5381980, (02.01.2013 r.).

Panek T., Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS i PTS, Warszawa, 2009.

Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, GUS, Portal informacyjny, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie. Miejsce publikacji OJ L 31030.11.1996 p.1.

Rachunki Narodowe, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840-11293_PLK_ HTML.htm (6.02.2013 r.).

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J. P., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf (6.02.2013 r.).

System Rachunków Narodowych (SRN) Tom II, GUS, Warszawa, Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, Miejsce publikacji OJ L 31030.11.1996 p. 1.

World Development Indicators Database, Internet http://worldbank.org (6.02.2013 r.).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism