IMPACT OF POLAND ACCESSION TO THE EURO ZONE ON THE TRADE POLICY WITH THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND WITH THIRD COUNTRY

Mirosława Laszuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.013

Abstract


The accession of Poland to the Euro Zone is a crucial condition for  the country’s functioning in the European Union. Poland has not stated the date of the accession to the Euro Zone yet. The feasible date of the acceptance of the Euro by Poland is the end of the present decade. The accession of Poland to the Euro Zone should contribute to the significant increase of Polish trade and, in consequence, in accordance with the conventional trade theory – increase the level of specialization, production and prosperity. The elimination of the currency risk and transaction costs in relation to the Euro will cause significant growth of trade exchange within the common market.


Keywords


The European Union, euro zone, trade exchange, free movement of goods

Full Text:

PDF (Polish)

References


Borowski J. (red.), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia polski do strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.

Cieślik A., Michałek J.J., Mycielski J., Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, http://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/bise_uwO.pdf.

Kosacka – Łędzewicz D., B. Olszewski, Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import, Wydawnictwo UNIMEX, Wrocław 2011.

Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Wydawnictwo BW, Szczecin 2006.

Łozowski A. (red.), Unia Europejska. Prawo instytucjonalne oraz gospodarcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Mosiej G., System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Pietras J., Perspektywy wejścia Polski do strefy euro, Zeszyty BRE Bank – CASE Nr 85, Warszawa 2006.

Radomska E., Polska w strefie euro. Potencjalne korzyści oraz koszty makro- i mikroekonomiczne, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn.

Radomska E., Polska w strefie euro. Potencjalne skutki dla firm, http://www.exporter.pl/bazy/Info_obszerne/283.php.

A. Skowron, Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, http://www.esn.po.opole.pl/nasdac/nauka/bilans_korzysci_i_kosztow_przystapienia_polski_do_strefy_euro.pdf (data dostępu 01.04.2012).
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism