Alternative mechanisms of labour market regulations

Izabela Ostoj

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.011

Abstract


An institutional order of labour market, according to new institutional economics, consists of formal and informal institutions. An idea of labour market deregulation refers to a number and a degree of restrictions of formal regulations of labour relations. A proposition can be put forward that labour market deregulation can be successful, if it is accompanied with adequate informal institutions. This article presents several examples of informal or only partly formalized mechanisms, such as: negotiations, mutuality as a rule, mediations and good practices. They can partly replace formal regulations of labour market and support the deregulation process.


Keywords


new institutional economics; labour market; formal and informal institutions; regulation; deregulation

References


Botero J. C., Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., The regulation of labor, World Bank, June 2004.

Dobre praktyki 2008: Zbiór zasad czy raczej lista pobożnych życzeń?, Przegląd prasy Ban- kier.pl, 11 kwietnia 2008.

Europejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów, http://www.pkpplewiatan.pl/.

Frieske K.W. , Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy,[w:] Frieske K. W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

Kennedy G., Negocjacje. Jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną, Business Press, Warszawa 1999.

Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1997.

Nielsen K., Institutional economics, social capital and the negotiated economy - a Scandinavian approach to economic theory, PEKEA Newsletter, July-September 2007, No 11.

O źródłach i znaczeniu Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Przegląd prasy Bankier.pl, 25 czerwca 2008.

North D. C., Transactions costs, institutions and economic performanc,, An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California 1992.

Piszko R., Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.

Szumański A., Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, "Monitor Prawniczy" 1997, nr 2.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. z 1991 r., nr 55, poz. 236.

http://www.bph.pl.

http://www.Solidarnosc.org.pl.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism