THE RESPONSIBILITY OF THE STATE FOR FINANCIAL MARKETS

Jak K. Solarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2009.002

Abstract


The aim of this paper is to compare various models of state responsibility for access to financial markets. The results of this comparison was used to limit the public intervention during the global financial crisis. Financial markets are extremely important elements of the democratic state.

Keywords


financial markets; financial crisis

Full Text:

PDF (Polish)

References


Borio C., Zhu H. Capital regulation, risk-taking and monetarny policy: a missing link in transmission mechanism? BIS Working Papers, 268/2008

Brenner R., Brener G.A., Brown A., Betting on Religion, Games Wall Street, Cambridge University Press, New York 2008

Calimani R., Historia getta weneckiego, Czytelniki , Warszawa 2002

Dwyder G.P., Wildcat Banking. Banking Panic, and Free Banking in The United States, Economic Review 12/ 1996

Financial reform. A Framework for Financial Stability, Group of Thirty, Washington 2009

Golnazlez-Paramo J.M., Financial market failure and public policies- a central banker’s perspective on the global financial crisis, ECB, Granada 2009

Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Jackson R., Reforming the Financial Casino, Denmark 2008

Jurkowska- Zeidler, A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna, Warszawa 2008

Kawiński M., Komparatystyka polityki społecznej-wybrane zagadnienia w Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. Żukrowska K., SGH, Warszawa 2008

Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004

Kleer J., Perspektywy sektora publicznego w świecie w Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Olympus, Warszawa 2004

Kluza K. , Czy banki zagwarantują? Bank 1/2009

Kornik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2009

Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Cedetu, Warszawa 2009

Recommendations of The Governing Council of the European Central Bank on pricing of recapitalisations, ECB, Frankfurt 2008

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. Kapusia P., Węcławskiego J., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008

Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Solarz J.K. , Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

Zalewska M., Stabilizator systemu, Bank 1/2009
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism