"A NEW SYMBIOSIS" IN EXERCISING THE ROLES OF A MANAGER AND OF AN OWNER

Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2007.010

Abstract


The main purpose of this article is to specify the increasing role of managers in modern organisations. One of the symptoms of the increasing role of Polish managers is - as the authors presume - a process of combining some ownership and managerial functions. Therefore, the authors propose a hypothesis that in some circumstances managerial and ownership roles in modern organisations are united. The authors named the process "a new symbiosis". The new symbiosis result from a couple of reasons. For example, managers - not being owners - more and more frequently take strategic decisions. They are also remunerated by means of long term incentive plans, especially including share in profits and ownership. They are also employed on the basis of civil law, not on Labour Code. As a result, in some cases functions of managers' and owners' combine and a process of a new symbiosis can be observed.

Keywords


manager; managerial staff; ownership in economy; enterprise management

Full Text:

PDF (Polish)

References


Balicki W., Ustroje gospodarcze, [w:] W. Balicki (red.), Makroekonomia, Wyd. AND, Warszawa 1995.

Bigajski B., Kontrakt menedżerski - płatnik z przymusu, Monitor Podatkowy, 2004.

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.

Cieślińska K., Role właścicielskie i menedżerskie w alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wyd. WSzZiB w Poznaniu.

Cieślińska K., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania roli menedżerów w okresie transformacji w Polsce, praca doktorska, AE w Poznaniu, Poznań 2006.

Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.

Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.

Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994.

Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.

Jarmołowicz W., Kościński M., Społeczna i zawodowa pozycja menedżerów na rynku pracy a kreacja kapitału społecznego, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Zeszyty Naukowe AE Poznań, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Kościński M., Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów w warunkach integracji polskiej gospodarki z krajami Unii Europejskiej, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.

Jarmołowicz W., Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, AE Poznań, Pozna 2001.

Juchnowicz M., Partycypacja jako narzędzie polityki personalnej, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami, Wyd. Poltext, Warszawa 2001.

Kalinowski M., Kontrakt menedżerski a umowa-zlecenie, Prawo Przedsiębiorcy, nr 15, (536).

Kościński M., Wpływ partycypacji finansowej na integrację celów działania shareholders oraz menedżerów, [w:] J. Stankiewicz (red.), Kapitał - informacja - jakość, Wyd. Uniw. Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

Kościński M., Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów (na przykładzie wielkopolskiego rynku pracy w latach 1990-2004), praca doktorska, AE w Poznaniu, Poznań 2006.

Kozłowski M ., Partycypacja finansowa pracowników, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2001.

Kutarba M., Pobór zaliczek na podatek, [w:] Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło, Prawo i Życie, Gazeta Prawna, nr 46 (1155).

Mendel T. (red.), Kształtowanie potencjału współczesnego menedżera, Wyd. WSzMi , Leszno 1999.

Paszke H., Piotr W., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy menedżerów, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.

Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wyd. Menedżer, Łódź 2000.

Polańska A., Zarządzanie personelem, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 1999.

Sadlik R., Różnice miedzy kontraktem menedżerskim a umową o pracę, Gazeta Prawna 2002.

Sadlik R., Różnice między kontraktem menedżerskim a umowa o pracę, Gazeta Prawna 2002.

Stanek J., Umowy cywilnoprawne, [w:] Porównanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, Gazeta Prawna, 2003.

Steinmenn H., Schreyogg J., Zarządzanie, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1992.

Strużyna J., Majowska M., Opcyjne formy wynagrodzeń w kształtowaniu zachowań przedsiębiorczych, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami: perspektywa lokalna i globalna, AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Szaban J., Dyrektorzy polskich przedsiębiorstw w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Studium z socjologi kierowania, PWE, Warszawa 1990.

Szarzec K., Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach, PTE, Warszawa 2005.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism