RAISE OF THE AMERICAN SOCJETY INCOME INEQUALITIES AND THE UNITES STATES TAX POLICY IN 1975–2008

Paweł Umiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.029

Abstract


The article presents tax policy of every president of the United States in 1975–2008. Starting from period which is previous to Ronald Reagan’s reforms, which is asummed as a starting period of carried analysis, through reaganomics, Bill Clinton’s reforms, up to the changes introduced by George W. Bush, individual income tax reforms are presented. Individual changes are compared to american families income inequalities index.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bieńkowski W., Czy polityka George’a W. Busha jest kontynuacją reaganomiki?, [w:] W. Bieńkowski, M. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego – istota, efektywność i możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Hayward S. F., Ewolucja polityki społeczno-gospodarczej Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku, [w:] W. Bieńkowski, M. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego – istota, efektywność i możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008.

Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.

Kowalik T. (red.), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa 2006.

Kowalik T., Systemy gospodarcze: efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.

Kozłowski S. G,, Ameryka współczesna: pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Mirek I., System podatkowy Stanów Zjednoczonych, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/e-278.pdf.

Niskanen W. A., Polityka gospodarcza administracji Billa Clintona, [w:] W. Bieńkowski, M. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego – istota, efektywność i możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stiglitz J., Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism