CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – BETWEEN ALTRUISM AND SELFISHNESS OF COMPANIES

Małgorzata Madrak-Grochowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2010.003

Abstract


The main target of this paper is to show the modern idea of Corporate Social Responsibility (CSR) as an effective strategy oriented to improve company’s economic performance, linked with social, charitable and environmental activity. The major points of the article are: an extended definition of CSR idea, areas and types of this conception, connected with CSR benefits for company and its stakeholders and warps of CSR idea.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Białoń H., Kołodziej R., Zyski z CSR, „Marketing w Praktyce” nr 7 (125), lipiec 2008.

Bojar M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – wybrane aspekty, [w:] Bojar M. (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.

Enderle G., Global competition and corporate responsibilities of small and medium-sized enterprises, „Business Ethics: A European Review” January 2004, vol. 12, nr 1.

Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Bruksela, 18.07.2001.

Hoinkis E., Pozytywne aspekty stosowania strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, [w:] Howaniec H., Waszkielewicz W., Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.

Kietliński K., Reyez V. M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.

Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.

Nowicka A. D., Czy CSR to tylko PR? Polemika, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 24 marca 2010.

Porter M. E., Kramer M. R., The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, „Harvard Business Review on Corporate Responsibility”, Harvard Business School Press, 2003.

Przegląd CSR – Danone PL, Warszawa 2006.

Rok B. (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.

Rok B., Jaki to był rok dla odpowiedzialnego biznesu?, Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2008.

Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.

Seitel F. P., Public Relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2004.

Sparks L., Efektywna sprzedaż. 151 błyskotliwych rozwiązań, Wydawnictwo ONE Press, 10/2008.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – narzędzie PR, czy coś więcej?, https://www.studiumpr.pl:448/node/155 (26 maja 2010).

Stafiej-Bartosik A. M., Danone – społecznie zaangażowany, „Marketing w Praktyce”, nr 2 (108), luty 2007.

Szczepański M., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element strategii zarządzania reputacją firmy, [w:] Bojar M. (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism