DISINTEGRATION IN AN INSTITUTIONALIZED WORLD

Ewa Gruszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.003

Abstract


We live in an institutionalized world, where all activities are determined by norms, procedures, and habits. The institutionalized system is a result of human’s striving for an order that lowers the transaction costs and contributes to the increase of profits from economic activity. The system still transforms: new elements of the system are created; they are better fitted to a current economy status, they replace previous ones that did not show a satisfactory efficiency. The contradiction between formal and informal institutions may lead to a damage of existing solutions (namely formal ones). However, such disintegration is a road to integration, because it makes possible to build up a new system, in which contradictions are gradually removed. The system transformation in Poland can be such an example: more and more efficiently working system emerges after a period of institutional disintegration.


Full Text:

PDF (Polish)

References


pytań do … Grzegorza W. Kołodki, Wywiad z prof. G.W. Kołodko przeprowadzony przez K.Doliniak, Forbes, 2011, nr 4

Balcerowicz L., Zmiany instytucjonalne po socjalizmie, [w:] (red) Adamowicz E., Transformacja po latach, Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2010

Battilana J., Leca B., Boxenbaum E., How Actors Change Institutions: Towards a Theory of Institutional Entrepreneurship, The Academy of Management Annals 2009, Vol.3, No.1

Berk G., Galvan D., How people experience and change institutions: a field guide to creative syncretism, Theory and Society 2009, Vol.38, Iss. 6

De Arriba Bueno R., Assessing Economic Transition In Eastern Europe After Twenty Years, Transformations in Business & Economics 2010, Vol. 9, No 2(20)

Droege S., Johnson N.B., Broken Rules and Constrained Confusion: Toward a Theory of Meso-Institutions, Management and Organization Review 2007, Vol.3, Iss.1

Eggertsson T., On the Survival of Imperfect Institutions, Revista de Análisis Económico 2006, Vol.21, No.2

Fleetwood S., Structure, institution, agency, habit, and reflexive deliberation, Journal of Institutional Economics 2008 , Vol.4, Iss.2

Going for Growth. Economic Policy Reforms, OECD, Paris 2011

Grzelońska U., Kilka uwag o instytucjonalnym systemie gospodarki polskiej, [w:] (red) Adamowicz E., Transformacja po latach, Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2010

Helpman E., The Mistery of Economic Growth, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2004

Hodgson, G.M., Institutional Economics into the Twenty-First Century, Studi e Note di Economia 2009, Vol.14, No.1

Hodgson, G.M., What Are Institutions, Journal of Economic Issues 2006, Vol. 40, No.1

Kingston Ch., Caballero G., Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics 2009, Vol.5, Iss. 2

Kirdina S., Institutional Matrices and Institutional Changes, Economic Transformation and Evolutionary Theory of J. Schumpeter. The 5th International Symposium on Evolutionary Economics, Институт Экономики РАН, Pushchino, Moscow region, Russia, 25-27 September, 2003; Artykuł dostępny na stronie: http://kirdina.ru/book/IMIC/imic.shtml (z dnia 17.03.2011)

Knudsen T., Swedberg R., Capitalist Entrepreneurship: Making Profit through the Unmaking of Economic Orders, Capitalism and Society 2009, Vol. 4, Iss. 2

Kołodko G.W., Dwie dekady transformacji ustrojowej. I co dalej?, Ekonomista 2010, nr 4

Kołodko G.W., Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, Ekonomista 2007, nr 6

Lowndes V., Something old, something new, something borrowed…How institutions change (and stay the same) in local governance, Policy Studies 2005, Vol. 26, No. ¾

Mahoney J., Thelen K., A Theory of Gradual Institutional Change, [w:] (red.) J.Mahoney, K.Thelen, Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press 2010

Maksimczuk A., Sidorowicz L., Polska granica wschodnia w warunkach transformacji (wybrane aspekty), WSE, Białystok, 2008

Mączyńska E., Ordo. Ustrój równowagi – poszukiwania i prognozy, [w:] (red) E.Mączyńska, P.Pysz, Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa 2010

Mickiewicz T., Instytucje i przedsiębiorczość, [w:] (red) Adamowicz E., Transformacja po latach, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010

Milczarek D., Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, [w:] Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, WNE UW, Warszawa 2006

Nations in Transit 2010, Freedom House 2010; Materiał dostępny na stronie: http://www.freedomhouse.eu/images/nit2010/NIT-2010-Tables1.pdf (z dn. 30.03.2011)

Nelson R.R., Sampat B.N., Making sense of institutions as a factor shaping economic performance, Journal of Economic Behavior & Organization 2001, Vol.44, Iss.1

Nelson R.R., What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?, Research Policy 2008, Vol. 37, Iss.1

North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Forum Series on the Role of Institutions in Promoting Economic Growth 2003, Washington 24.06.2003

Nowy szacunek PKB za lata 1985-1995, Studia i Prace, Z. 263, ZBSE GUS, PAN, Warszawa 1999

OECD Economic Outlook 2010, Vol. 2 (88), OECD, Paris

OECD Economic Outlook 2000, Vol. 2 (68), OECD, Paris

Ozawa T., Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan, The “Flying Geese” Paradigm of Catch-up Growth, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2005

Polacy o minionym dwudziestoleciu, Komunikat z badań CBOP, Warszawa luty 2009; Materiał dostępny na stronie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_026_09.PDF (z dnia 31.03.2011)

de Rato R, Building Better Institutions, Cato Journal 2006, Vol. 26, No.2

Solow R.M., The last 50 years In growth theory and the next 10, Oxford Review of Policy 2007, Vol. 23, No 2

Storr V.H., Czy powinniśmy ujmować kulturę jako kapitał?, Kultura 2008, nr 1(55)

Synak B., Od pozornej jednorodności do wzmożonej różnorodności społeczeństwa polskiego, [w:] (red.) I. Krzemiński, Wielka transformacja zmiany ustroju w Polsce po 1989 r., Wyd. Naukowe Łośgraf, Warszawa 2011

Tajima K., The theory of institutions and collective actions in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments, The Journal of Socio-Economics 2007, Vol.36, Iss.4

The Worldwide Governance Indicators za lata 1996-2009; Wskaźniki odstępne na stronie http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp (z dnia 2.04.2011)

Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic Literature 2000, Vol.38, Iss.3

Zweynert J., Goldschmidt N., The Two Transitions In Central and Eastern Europe as Processes of Institutional Transplantation, Journal of Economic Issues 2006, Vol XL, No. 4
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism