Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2011) Private Equity and Venture Capital: an Empirical Analysis Abstract   PDF
Marek Zinecker, Tomáš Meluzín
 
Vol 6, No 2 (2011) Problems and Perspectives of International Companies in Ukraine Abstract   PDF
Kateryna Antoniv, Olga Mnykh, Josyf Sytnyk
 
Vol 4, No 1 (2010) Problemy ochrony patentowej w Polsce Abstract   PDF
Anna Turczak
 
Vol 3, No 2 (2009) Proces konwergencji nominalnej i realnej w warunkach integracji walutowej Abstract   PDF
Ilona Pietryka
 
Vol 5, No 2 (2010) Prospects for the Future Growth of the NewConnect Stock Market Abstract   PDF
Stanisław Kaszuba
 
Vol 2, No 1 (2009) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w warunkach konkurencji na rynku Abstract   PDF
Irena Kropsz
 
Vol 6, No 4 (2011) Public Organizations in the Context of Corporate Social Responsibility Abstract   PDF
Krzysztof Krukowski
 
Vol 7, No 4 (2012) Rational And Methods Of Research Into Consumer Market Behaviour Abstract   PDF
Tomasz Zalega
 
Vol 9, No 3 (2014) Redefining the Modifiable Areal Unit Problem Within Spatial Econometrics, the Case of the Aggregation Problem Abstract   PDF
Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 9, No 2 (2014) Redefining The Modifiable Areal Unit Problem Within Spatial Econometrics, The Case of the Scale Problem Abstract   PDF
Michał Bernard Pietrzak
 
Vol 5, No 2 (2010) Re-export of Financial Services Abstract   PDF
Marija Lindemane
 
Vol 9, No 2 (2014) Regional Differences in Innovation Activities of Industrial Enterprises in Poland Abstract   PDF
Anna Stępniak-Kucharska
 
Vol 8, No 3 (2013) Regional Structure of Wages in Poland Over the Period 1995-2009 Abstract   PDF
Andrzej Cieślik, Bartłomiej Rokicki
 
Vol 4, No 1 (2010) Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej Abstract   PDF
Aleksandra Nacewska-Twardowska
 
Vol 8, No 2 (2013) Risk Taking, Principal Agent Problems and Breakdown of Corporate Social Responsibility (CSR): How to Reestablish Safe-Assets and Capital Funding for Social Security? Abstract   PDF
Hans-Georg Petersen, Alexander Martin Wiegelmann
 
Vol 3, No 2 (2009) Rola jednolitego obszaru płatności w euro na wspólnym rynku europejskim Abstract   PDF
Anna Pyka
 
Vol 2, No 1 (2009) Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (na przykładzie przemysłu spożywczego) Abstract   PDF
Iwona Szczepaniak
 
Vol 1, No 1-2 (2008) ROZWÓJ INNOWACYJNYCH USŁUG BANKOWYCH – TRANSAKCJE SKARBOWE JAKO SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I FINANSAMI KORPORACJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI Abstract   PDF
Agnieszka Syrocka
 
Vol 4, No 1 (2010) Rynek pracy w Niemczech w latach 2000–2009. Zmiany form zatrudnienia Abstract   PDF
Lilianna Jodkowska
 
Vol 8, No 1 (2013) Selected Problems of Integration of Foreigners in the Czech Republic Abstract   PDF
Libuše Macáková
 
Vol 6, No 4 (2011) Shaping Corporate Social Responsibility in the Conditions of Cultural Differences Between the Cooperating Institutions Abstract   PDF
Anna Adamik
 
Vol 6, No 2 (2011) Small and Medium-Sized Enterprises on the Public Abstract   PDF
Janusz Kornecki
 
Vol 7, No 2 (2012) Social Development and International Trade in Central Europe Abstract   PDF
Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Jerzy Mycielski
 
Vol 1, No 1-2 (2008) SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – CZYM JEST I JAK O NIEJ KOMUNIKUJĄ FIRMY FUNKCJONUJĄCE NA POLSKIM RYNKU? Abstract   PDF
Marta Karwacka
 
Vol 6, No 3 (2011) State Aid in the European Union Competition Policy in the Context of the Financial Crisis Abstract   PDF
Krzysztof Rutkiewicz
 
126 - 150 of 204 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism