Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 4 (2014) A Maintenance of a Dominant Market Position – on the Example of the Polish Post Office Abstract   PDF
Tomasz Bernat
 
Vol 7, No 1 (2012) Activity Of Companies In Innovation Networks Abstract   PDF
Małgorzata Dolińska
 
Vol 8, No 1 (2013) Activity of Microfinance Institutions in the Period of the Global Financial Crisis Abstract   PDF
Paweł Galiński
 
Vol 6, No 1 (2011) After Crisis? – The Only Way: Economics for Sustainable Development Abstract   PDF
Mestwin Stanisław Kostka
 
Vol 6, No 1 (2011) Agricultural-Food Sector Competitiveness of Eco Companies Abstract   PDF
Renata Koneczna
 
Vol 2, No 1 (2009) Aktywność marketingowa przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego funkcjonujących w regionie częstochowskim warunkiem ich rozwoju Abstract   PDF
Agnieszka Puto
 
Vol 9, No 4 (2014) Alternative Views on Money in the First Half of the XX Century and Today Abstract   PDF
Ivars Brīvers
 
Vol 7, No 4 (2012) An Analysis of Social Campaigns Aimed at Reducing Alcohol Consumption: the Case of Poland Abstract   PDF
Joanna Hernik, Dana Nicoleta Lascu
 
Vol 6, No 3 (2011) An Analysis of Spanish Accidents in Automobile Insurance: The Use of the Probit Model and the Theoretical Potential of Other Econometric Tools Abstract   PDF
José Antonio Ordaz, María del Carmen Melgar, M. Kazim Khan
 
Vol 4, No 1 (2010) Analiza bezrobocia w powiatach przy użyciu modelu równań strukturalnych Abstract   PDF
Mirosława Żurek
 
Vol 2, No 1 (2009) Analiza koszykowa w badaniach marketingowych Abstract   PDF
Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
 
Vol 3, No 2 (2009) Analiza porównawcza amerykańskiego i szwedzkiego systemu gospodarczego przez pryzmat teorii praw własności Abstract   PDF
Paweł Umiński
 
Vol 1, No 1-2 (2008) ANALIZA PORÓWNAWCZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ POLSKI I ZASADY MONETARY RULE W LATACH 1995-2007 Abstract   PDF
Maciej Ryczkowski
 
Vol 4, No 1 (2010) Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003–2008 w Polsce Abstract   PDF
Cezary Sarnecki
 
Vol 5, No 2 (2010) Analysis of Economic Adjustments as a Result of a Deep Crisis: the Case of Latvia Abstract   PDF
Kristaps Lešinskis
 
Vol 6, No 1 (2011) Analysis of Strengths and Weaknesses of Business Environment Institutions from Warmia-Masurian Voivodeship as Well as Opportunities and Threats for Their Operations Abstract   PDF
Roman Kisiel, Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska, Magdalena Wojarska
 
Vol 5, No 2 (2010) Analysis of the Current Situation in the Area of IPO on the Czech Capital Market Abstract   PDF
Tomáš Meluzín, Michal Pavlíček
 
Vol 8, No 4 (2013) Assessment of the Central and Eastern Europe Economies in the Years 2007-2010 Based on the Model of the Macroeconomic Stabilization Pentagon Abstract   PDF
Dorota Żuchowska
 
Vol 2, No 1 (2009) Bąble spekulacyjne jako anomalia współczesnych rynków finansowych Abstract   PDF
Bartosz Szumny
 
Vol 2, No 1 (2009) Badania demoskopijne pracowników jako przejaw wykorzystania założeń marketingu personalnego Abstract   PDF
Dawid Szostek
 
Vol 3, No 2 (2009) Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo-skalowej Abstract   PDF
Joanna Bruzda
 
Vol 9, No 2 (2014) Budgetary Discipline and Internal Devaluation – Estonian Method to Overcome the Crisis Abstract   PDF
Bernadeta Baran
 
Vol 2, No 1 (2009) Budowa i funkcjonowanie hurtowni danych w kontekście efektywności podejmowania decyzji gospodarczych Abstract   PDF
Michał Kukliński
 
Vol 7, No 3 (2012) Business Cycles and Their International Transmission – the Introduction to the Problem Abstract   PDF
Ewa Szymanik
 
Vol 6, No 4 (2011) Business Ethics and Education – an Intelligent Solution for a Sustainable Development? Abstract   PDF
Angela Rogojanu, Liana Badea
 
1 - 25 of 204 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism