Author Details

Bruzda, Joanna, Nicolaus Copernicus University, Poland

  • Vol 3, No 2 (2009) - Uwarunkowania polityki monetarnej w realiach integracji walutowej Unii Europejskiej
    Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo-skalowej
    Abstract  PDF


Partnerzy platformy czasopism