Author Details

Zbierzchowska, Dorota, College of Social and Media Culture, Poland

  • Vol 4, No 1 (2010) - Polityka ekonomiczna w warunkach wysokiej zmienności otoczenia gospodarczego
    Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
    Abstract  PDF
  • Vol 3, No 2 (2009) - Uwarunkowania polityki monetarnej w realiach integracji walutowej Unii Europejskiej
    Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
    Abstract  PDF


Partnerzy platformy czasopism