Author Details

Pyka, Anna, Bielsko-Biała School of Finances and Law, Poland

  • Vol 3, No 2 (2009) - Uwarunkowania polityki monetarnej w realiach integracji walutowej Unii Europejskiej
    Rola jednolitego obszaru płatności w euro na wspólnym rynku europejskim
    Abstract  PDF


Partnerzy platformy czasopism