Problems and Perspectives of International Companies in Ukraine

Kateryna Antoniv, Olga Mnykh, Josyf Sytnyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL2011.012

Abstract


The article proves the relevance of the value formation of businesses that operate not only in domestic but also foreign markets. The causes of  underestimation of enterprises in modern conditions of the worsening crisis are summarized. Priorities of export-oriented enterprises, their opportunities and threats under conditions of globalization of business are defined. The interaction of factors relating to commodity and stock markets, which significantly affect capitalizational processes is shown.

 


Keywords


international business; enterprise value; capitalization; market environment; marketing

Full Text:

PDF

References


Мних О.Б. (2009), Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства / Монографія: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 428с. ;

Мних О.Б. (2001), Європейська інтеграція: зарубіжний і вітчизняний досвід. Щорічник наукових праць “Соціально-економічні дослідження в перехідний період’, вип.ХХХІ, Львів, НАН України, Інститут регіональних досліджень, с.134-141;

Дамодаран А. (2007), Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / Пер. с англ., 4-е издание, Москва.: «Альпина Бизнес Букс», 1340с., с. 146-195;

Stachowicz-Stanush A. (2001), Zarząnie przes wartości – kolejna moda czy gwarancja sukcesu, «Przegląd organizacji» №7-8, s. 40-43 ;

Borowiecki R, Jaki A, Misiolek K , Rojek T. ( 2005), Nadzŏr korporacijny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa /Pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego, Kraków, s. 67-93;

Kwaśnicki W. (2000), Ewolucyjny model rozwoju przemysłu// Czasopismo ‘Ekonomista’, Warszawa, № 4 , s. 547-559 ;

Мних О.Б. (2008), Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні вартості машинобудівного підприємства і його інноваційній діяльності // Вісник «Логістика» Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», №623, 2008р., с.154-169.

Wartość przedsiębiorstwa (2004), Praca zbiorowa pod. red J.Duraja, T.V, Płock, 546 s.;

Mnykh O. (2002), Development of concepcion of partner marketing, «Acta oeconomica», № 13, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia, s .74-76;

Мних О.Б. (2008), Глобалізаційно-інтеграційні процеси і проблеми зростання ринкової капіталізації національної економіки// Зб. Наук. праць Київського ун-ту ім. Т. Шевченка « Теоретичні та прикладні питання економіки», К., вип.16, 326с., с.137-145;

Мних О.Б. (2007) Методологічно-методичні проблеми оцінювання ринкової вартості підприємства , с. 222 - 95 в монографії «Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство-клієнт» , за науковою редакцією Є. Крикавського і Н.Чухрай, Львів:Вид-во Національного університету »Львівська політехніка».
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism