Community Patent To A New Development Strategy Objectives Of The Union

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2012.004

Abstract


The article discusses issues related to the issue of EU patent system and its importance to the realization of a central pillar of the innovative EU as a foundation of Contemporary Knowledge-Based Economy. It also points to the need to unify and strengthen the protection of industrial property rights. In addition, the article is characterizes steps towards the harmonization of rules and the barriers towards the establishment of an EU patent. The conclusions of the article mainly indicate the need to intensify work on this issue because without effective protection of inventions and technical ideas of completed statutory grounds, it will be impossible to fully realize the idea of so-called Innovation Union.

Keywords


community patent; innovation Union

Full Text:

PDF

References


Cohen W., Levinthal D. (1989) Innovation and learning: The two faces of R&D, “Economic Journal”, Nr 99.

Communication from the Comission, Europe 2020 (COM(2010)2020 final) A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.

Kwiatkowski S. (1990) Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa.

Lucas R., On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics”, Nr 22, 1988.

Łazewski M. (2008) Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym, http://www.kramarz.pl/Patent_jednolity_wspolnotowy

Nowak W. (2007) Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Warszawa.

Romer P., Increasing returns and long-run growth, “Journal of Political Economy”, Nr 94, 1986.

Schumpeter J. (1939), Business Cycles, McGraw-Hill, New York and London.

Szczepanowska-Kozłowska K. (2003) Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, C.H.Beck, Warszawa.

Tokarski T. (1996) Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, „Ekonomista”, 5.

Wrzesiak G. (2009) Znaczenie ochrony patentowej dla polityki proinnowacyjnej, http://www.instytut.info/Vkonf/site/41.pdf

Zajączkowski M., Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, „Economicus”, Szczecin 2003.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism