Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych

Rafał Zbyrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.019

Abstract


Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania metod wyceny masowej z uwzględnieniem modelowania ekonometrycznego. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań będzie przeprowadzenie badania ilościowego wartości mieszkań na terenie Warszawy na podstawie zbiorów danych zgromadzonych przez Agencję Nieruchomości LOCUS. Analiza zostanie przeprowadzona w trzech etapach. Autor skoncentruje się na badaniu wartości mieszkań w okresie tzw. boomu na rynku nieruchomości. Weryfikacji poddane zostaną tendencje oraz czynniki mające istotny wpływ na wartość rynkową mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Dalej przedstawione zostaną przykłady modelowania ekonometrycznego wartości mieszkań w stolicy dla podzbioru jednostek z okresu przed pojawieniem się kryzysu. W części drugiej przeanalizowane zostaną dane z rynku mieszkaniowego już w dobie kryzysu. Scharakteryzowana zostanie zmiana specyfiki tych danych oraz jej wpływ na wiarygodność modelowania ekonometrycznego w bieżącym okresie. Podjęta zostaje próba budowy modelu, który mógłby zostać wykorzystany do wyceny mieszkań w bieżących realiach gospodarczych. W ostatniej części przedstawione zostaną wnioski oraz rekomendacje dotyczące implementacji modeli ekonometrycznych do wyceny lokali mieszkalnych w okresie przed i po pojawieniu się kryzysu. Dodatkowo rozważania będą wzbogacone o zarys praktycznych problemów związanych z rynkiem nieruchomości, którym wychodzi naprzeciw współczesne modelowanie ekonometryczne.

Keywords


wycena masowa; modelowanie ekonometryczne

Full Text:

PDF

References


Baranowski L. (2009), Największe wzięcie mają najmniejsze mieszkania, „Rzeczypospolita” z 6 lipca.

Błaszczak G. (2009), Ceny z hossy, a oczekiwania z bessy, „Rzeczypospolita” z 6 lipca.

Green W. H. (2002), Econometric analysis, Prentice Hall, New Jersey.

Hopfer A., Cellmer R. (1997), Rynek nieruchomości, Wydawnictwo ART, Olsztyn.

Kenneth R. H. (2007), Reprisals on Appraisals, „Washington Post”, June.

http://snajp.pl/metodologia

Maddala G. S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism