Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce

Łukasz Mamica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.017

Abstract


Firmy poszukują optymalnej kombinacji czynników zapewniających im uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Ze względu na procesy zachodzące w otoczeniu gospodarczym jak i dynamikę rozwoju firm zmianie ulegają ich oceny dotyczące znaczenia determinant konkurencyjności. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki autorskich badań ankietowych w tym zakresie obejmujących 20 firm branży obuwniczej i 15 firm branży garbarskiej, przeprowadzonych w drugim kwartale 2009 r. Badania pokazały, że najważniejszą determinantą konkurencyjności ankietowanych firm (dla obu branż) jest nawiązanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową oraz uzyskanie grantów na działalność badawczo-rozwojową (czynniki te uzyskały ocenę 3,41 w pięciopunktowej skali, gdzie 1 oznacza najmniejszy wpływ, 5 – największy wpływ). Szczególna uwaga poświecona została analizie deklarowanych przez ankietowane firmy z branży obuwniczej korzyści odnoszonych w związku ze stosowaniem wzornictwa przemysłowego (designu). Najwyższą ważność uzyskało w tym zakresie zwiększenie poziomu rozpoznawalności produktów oraz podniesienie ich estetyki (uzyskane oceny to odpowiednio 4,06 i 3,94 we wspomnianej pięciopunktowej skali).

Keywords


wzornictwo przemysłowe; innowacyjność; konkurencyjność

Full Text:

PDF

References


Ameersing L., Yan L. (2009), Shoe-last design innovation for better shoe fitting, Computers in Industry, vol. 60, Issue 8, s. 621–628.

Braczyk H. J., Heidenreich M., (1998), Regional governance structures in a globalized world, [w:] Braczyk, H. J., Cooke P., Heidenreich M., Regional Innovation Systems, The role of governances in a globalized world, UCL Press, Londyn.

Cooke P., Morgan K. (1998), The Associational Economy, Firms, Regions, and Innovation, Oxford University Press, Oxford.

Cox G., (2005), Cox Review of Creativity in Business: building on the UK’s strengths. HM Treasury, London.

Design Council (2005), Design in Britain 2004–2005, London.

Drucker P., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Flis J., Mamica Ł. (2002), Stimulation Value as an Economic Category, The Eu¬ropean Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) 2002, „Complexity and the Economy: Implications for Economic Policy”, Aix-en-Provence, France, 7–10 November 2002.

Gemser G., Leenders M.A.A.M. (2001), How integrating industrial design in the product development process impacts on company performance, „The Journal of Product Innovation Management”, vol.18, s. 28–38.

Gorb P., Dumas A. (1987), Silent design, Design Studies, vol. 8, Issue 3, July.

Grzecznowska A., (2002), Wzornictwo przemysłowe a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.

Lundvall B. Å. (1988), Innovation as an Interactive Process – from User-Producer Interaction to the National System of Innovation, [w:] Dosi G. et. al. (ed.), Technical Change and Economic Theory, Pinter Publisher, London.

Lundvall B. Å. (ed), (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publisher, London.

Mamica Ł. (2004), Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej – klaster przemysłowy?, Zeszyty Naukowe AEw Krakowie, nr 667, Kraków.

Mamica Ł. red. (2007), Wzornictwo Przemysłowe w Małopolsce – oczekiwania firm i studentów, Centrum Design w Krakowie, Kraków.

Mamica Ł. (2010), Wybór strategii zarządzania wzornictwem [w]: Bochińska B., Ginalski J., Mamica Ł. Wojciechowska A., Design Management: Zarządzanie Wzornictwem, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.

Walden-Kozłowska A., (1994), Wzornictwo przemysłowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Vale M., Caldeira J., (2008), Fashion and the Governance of Knowledge in a Traditional Industry: The Case of the Footwear Sectoral Innovation System in the Northern Region of Portugal, „Economics of Innovation & New Technology”, Jan.–Mar., vol. 17, Issue 1/2, s. 61–78.

Veblen T. B., (1899) The theory of the leisure class, Publisher New York &c. 1899 [polskie wydanie: Veblen T. B. (1998), Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism