Uwarunkowania decyzji inwestorów zagranicznych na Ukrainie w ujęciu regionalnym

Mykola Vashchenko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.014

Abstract


Celem artykułu jest określenie wpływu BIZ na rozwój regionów Ukrainy. W oparciu na założonych teoretycznych będzie przedstawiona kwestia heterogeniczności w zakresie regionalnej dystrybucji BIZ oraz wpływu tego zjawiska na rozwój kraju goszczącego. W tym celu zostaną wykorzystane metody analizy danych statystycznych oraz materiałów źródłowych. Indukcja pozwoli wyciągnąć właściwe wnioski.
Z kolei wskaźnik koncentracji Herfindahla–Hirschmana wskaże na sytuację w zakresie dystrybucji kapitału zagranicznego w ramach ukraińskich regionów. Wyniki badania wskazują na znaczny poziom koncentracji kapitału zagranicznego inwestowanego w ukraińską gospodarkę. Ma to ujemne skutki przejawiające się
w rozwarstwieniu się społeczeństwa i tworzeniu luk w zakresie rozwoju gospodarczego.

Keywords


bezpośrednie inwestycje zagraniczne; ryzyko; zwrotność; regiony; Ukraina

Full Text:

PDF

References


Alfaro L. (2003), Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter, „Harvard Business School”, Paper 14.

Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S. and Sayek S. (2004), FDI and economic growth: The role of local financial markets, „Journal of International Economics”, 64, s. 89–112.

Balasubramanyam V. N., Salisu M. A., and Sapsford D. (1996), Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, „Economic Journal”, s. 92–105.

Bode E., Nunnenkamp P. (2007), Does Foreign Direct Investment Promote Regional Development in Developed Countries? A Markov Chain Approach for US States, „Kiel Institute for the World Economy”, Kiel Working Paper No. 1374, Kiel.

Borenztein E., De Gregorio J. and Lee J.-W. (1998), How does foreign direct investment affect economic growth, „Journal of International Economics”, 45, s. 115–135.

Carkovic M. and Ross L.(2002), Does foreign direct investment accelerate economic growth?, Minneapolis: University of Minnesota.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and of the treaty establishing of the European Comunity (2006), „Official Journal of the European Union”, C 321 E/1.

Dutt, Amitava Krishna (1997), The pattern of direct foreign investment and economic growth, „World Development”, 25 (11), s. 1925–1936.

Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times (2009), „The World Bank”, IFC and Palgrave MacMillan, Washington.

Emmett J.V.(1997), Risk Management, John Whiley & Sons.

Ghatak A., Halicioglu F. (2007), Foreign direct investment and economic growth: some evidence from across the Word, „MPRA” Paper No. 3563.

Girma S., Wakelin K. (2001), Regional Underdevelopment: Is FDI the Solution? A Semiparametric Analysis. „Center for Economic Policy Research”, Discussion Paper 2995, Washington, D.C.

Herzfeld T., & Weiss C. (2003), Corruption and legal ineffectiveness: An empirical analysis, „European Journal of Political Economy”, 19, s. 21−632.

Inwestyciji zownishnioekonomichnoji dijalnosti u 2009 roci (2009), „Derzavnyj Komitet Statystyky Ukrajiny”, Ekspres vypusk, nr 35.

Johnson A. (2006), The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth, „CESIS Working Paper Series”, Royal Institute of Technology, Paper No. 58, Sweden

Kudina A., Jakubiak M. (2008), The motives and impedimenta to FDI In the CIS, VII OECD Global Forum on International Investment.

Lim E. G. (2001), Determinants of, and the relation between, foreign direct investment and growth; a summary of the recent literature, „IMF Working Papers”, No: WP/01/175.

Mo P. H. (2001), Corruption and economic growth, „Journal of Comparative Economics”, 29, s. 66−79.

Mody A., Wang F.-Y. (1997), Explaining Industrial Growth in Coastal China: Economic Reforms…and What Else? „World Bank Economic Review”, 11 (2), s. 293–325.

Mullen J.K., Williams M. (2005), Foreign Direct Investment and Regional Economic Performance, „Kyklos” 58 (2), s. 265–282.

Narodowy Bank Ukrainy, www.bank.gov.ua.

Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.gov.ua.

Petrovic E., Stankovic J. (2009), Country risk and effects of foreign direct investment, „FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization”, vol. 6, No. 1, s. 9–22.

Ram R. and Honglin Z. (2002), Foreign direct investment and economic growth: evidence from cross-country data for the 1990s, „Economic Development and Cultural Change”, 51 (1), s. 205–215.

Slywester K. (2005), Foreign direct investment, growth and income equality in less developed countries, „International Review of Applied Economics”, vol. 19, No. 3, s. 289–300

Study on FDI and regional development (2006) report by Copenhagen Economics with Professor Magnus Blomstrom, European Commission, Directorate- General for Regional Policy.

The Heritage Foundation, available at http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx.

Torau M.A., Goss E. (2004), The Effects of Foreign Capital on State Economic Growth, „Economic Development Quarterly”, 18 (3), s. 255–268.

Transition Report 2009: Transition in crisis? (2009), „EBRD”.

Valiullin Kh. Kh., Shakirova E. R. (2004), The Heterogeneity of Russia’s Investment Space: Regional Aspect, „Studies on Russian Economic Development”, vol. 15, No. 1, s. 102––107.

Xing Y., Zhang K. H. (2004), FDI and Regional Income Disparity in Host Countries: Evidence from China, „Economia Internazionale” 57 (3), s. 363–379.

Zhang X., Zhang K. H. (2003), How Does Globalisation Affect Regional Inequality within a Developing Country? Evidence from China, „Journal of Development Studies” 39 (4), s. 47–67.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism