Rynek pracy w Niemczech w latach 2000–2009. Zmiany form zatrudnienia

Lilianna Jodkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.009

Abstract


Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji na niemieckim rynku pracy po roku 2000 przy zastosowaniu analizy danych i przedstawieniu ich graficznie oraz opisu nowych form zatrudnienia. Opracowanie składa się z 2 części, wstępu oraz zakończenia. W części pierwszej przedstawiona została sytuacja na rynku pracy pod kątem wskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia w latach 2000–2009 przy uwzględnieniu przeprowadzonych reform zasiłków dla bezrobotnych (2005 r.). W części drugiej opracowania opisane zostały te nowe formy zatrudnienia (Minijob, niskopłatne stanowiska pracy, praca tymczasowa), które konkurują i wypierają w ostatnich latach zatrudnienie, stałe zapewniając pracodawcom niezbędną elastyczność, szczególnie ważną w dobie kryzysu. Opis tych form zatrudnienia poszerzony został o analizę zagrożenia ubóstwem wśród grup pracowników zatrudnionych na niskopłatnych i tymczasowych stanowiskach pracy. W zakończeniu zebrano najważniejsze wnioski opracowania.

Keywords


rynek pracy; minijob; niskopłatne stanowiska pracy; praca tymczasowa

Full Text:

PDF

References


Arbeitsmarkt 2007 (2008), Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Blundell R. (2007), Podaż pracy a opodatkowanie, [w:] Devereux M. (red.), Efektywność polityki podatkowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Borkowski T., Marcinkowski A. (1996), Socjologia bezrobocia, Wydawnictwo Interart, Warszawa

Deckstein D., Tietz J. (2007), Geld her, „Der Spiegel” 2007, Nr. 2.

Die „Hartz-Reform“ und ihre Folgen. Forschungsimpulse für eine innovative und sozialgerechte Arbeitsmarktpolitik, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf 2006

Der Arbeits- und Ausbildungsbericht für Deutschland. Monatsbericht September 2009, (2009), Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Dotacje, które ratują ludzi (2006), „Rzeczpospolita”„ z 10.10.06.

Handelsblatt, http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur-nachrichten/.

Hirzel J. (2007), Denn wir wissen nicht, was sie tun, „Focus” 2007, Nr 35.

Institut der Deutschen Wirtschaft, http://www.iwkoeln.de/.

Jodkowska L. (2008), Wpływ polityki społecznej państwa opiekuńczego na wzrost gospodarczy i stopę zatrudnienia w Polsce i w Niemczech, http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/-L.JODKOWSKA_WPLYW_POLITYKI_SPOLECZNEJ_PAN-STWA_OPIEKUNCZEGO_NA_WZROST_GOSPODARCZY_I_STOPE_ZATRUDNI.pdf.

Jodkowska L. (2009), Państwo opiekuńcze a idea flexicurity, „Ekonomista” 2009, nr 2.

Kalina T., Weinkopf C. (2009), Niedriglohnbeschäftigung 2007 weiter gestiegen – zunehmende Bedeutung von Niedriglöhnen, IAQ-Bericht 2009-05, Institut Arbeit und Qualifikation, Essen 2009.

Klawitter N. (2007) Vorindustrielle Ausbeutung, „Der Spiegel” 2007, Nr 2.

Knaup H., Sauga M. (2007) Radikaler Neuanfang, „Der Spiegel” 2007, Nr 2.

Kurz K., Wittke V., Die Nutzung industrieller Kapazitäten in Mittelosteuropa durch westliche Unternehmen – Entwicklungspfade einer neuen industriellen Arbeitsteilung (1998), SOFI-Mitteilungen 1998, Nr 26.

Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2009), Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Bonn.

Martens R. (2009), Unter unseren Verhältnissen, Der erste Armutsatlas für die Regionen Deutschland, Paritätische Forschungsstelle.

Mittelschicht (2008), „Focus” 2008, Nr 22.

Mörchen M. (2006), Praktikum als prekäre Beschäftigung – Ausbeutung oder Chance zur Integration? Kooperationsstelle Wissenschaft-Arbeitswelt im Landesinstitut Sozialforschungsstelle.

Sozialbericht 2005 (2005), Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Bonn.

Sozialbericht 2009 (2009), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bonn.

Soziale Sicherung im Überblick (2006), Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bonn.

Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2009), Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.5. Inlandsproduktrechung. Lange Reihen ab 1970, Wiesbaden.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism