Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość

Przemysław Leszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.001

Abstract


Droga do konsensusu w sprawie zakresu pożądanej ekonomicznej aktywności rządu jest cały czas daleka. Wydaje się jednak, że teoretycy osiągnęli porozumienie w dwóch kwestiach: niedoskonałości rynku są faktem; potrzeba prowadzenia przez organy państwa interwencji w ramach „mądrej i skutecznej polityki gospodarczej” jest uzasadniana koniecznością poddania korekcie niedoskonałych mechanizmów rynku. W artykule w pierwszej kolejności skoncentrowano się na powodach tego, iż pewne fakty – takie cechy rzeczywistości gospodarczej, jak choćby istnienie efektów zewnętrznych czy niedoskonałej informacji – są postrzegane i klasyfikowane jako niedoskonałości. Następnie wykazano, że nawet jeśli funkcjonowanie rynku jest obciążone błędami i to takimi, które poddają się naprawie, to samo ich istnienie nie uzasadnia w sposób automatyczny interwencji państwa.

Keywords


niesprawności rynku; niesprawności państwa; zawodność rynku; rynek doskonały

Full Text:

PDF

References


Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Czarny B. (2006), Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa.

Friedman M. i R. (1994), Wolny wybór, wyd. Panta, Sosnowiec.

Hayek F.A. von (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, wyd. Znak, Kraków.

Hayek F.A. von (2002), ,,Competition as a Discovery Procedure, „The Quarterly Journal of Austrian Economics” vol. 5, No. 3.

Hayek F.A. von (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, wyd. Acana, Kraków.

Hayek F.A. von (2007), Konstytucja wolności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Leksykon polityki gospodarczej (2005), pod red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Lipowski A. (2001), Oakademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, „Ekonomista”, nr 3.

Polanyi M. (1983), The Tacit Dimension, wyd. Doubleday & Co., USA.

Ragan R.F., Thomas L.B. (1990), Principles of Economics, San Diego.

Snowdon B., Vane H. (1998), Ewolucja współczesnej ekonomii z perspektywy monetarnej (cz. IIwywiadu z Miltonem Friedmanem), „Ekonomista”, nr 10.

Snowdon B., Vane H., Dynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Stiglitz J.E. (2004a), Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Stiglitz J.E. (2004b), Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, (cz. I), „Gospodarka Narodowa”, nr 3.

Tullock G. (2006), The Vote Motive, The Institute of Economic Affairs, London.

Winiarski B. (2004), Polityka gospodarcza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Wojtyna A. (1992), Rola państwa we współczesnej ekonomii, „Ekonomista”, nr 3.

Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism