Wydatki publiczne na rolnictwo w Polsce w latach 2001-2008 w ujęciu regionalnym

Justyna Kołyska, Joanna Baran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.026

Abstract


Wydatki ponoszone przez państwo na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich zależą z jednej strony od prowadzonej polityki rolnej, z drugiej zaś od możliwości finansowych  krajowego budżetu. Podobna sytuacja istnieje w przypadku polityki w regionie, gdyż każdy z wojewodów ma do dyspozycji ściśle określone środki budżetowe. Celem artykułu było przedstawienie zmian w wielkości i dynamice wydatków budżetowych przeznaczanych w latach 2001 – 2008 na rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Określono także poziom zróżnicowania regionalnego występującego w rozkładzie publicznych środków finansowych na poszczególne województwa Polski. 


Keywords


wydatki publiczne; środki budżetowe; budżet wojewody; rolnictwo

Full Text:

PDF

References


A. Czyżewski, A. Poczta, Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno – żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE, „Roczniki Naukowe SERiA” 2007, tom IX, zeszyt 1.

A. Czyżewski, Rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w krajowym budżecie roku 2008, „Biuletyn Informacyjny ARR” 2008, Nr 2 (200).

E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.

GUS //www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks (20.10.2008).

A. Komar, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1994.

G. Krasowska-Walczak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.

S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2007, s.221-222

Sprawozdani z wykonania budżetu państwa w latach 2000-2007,

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=36&wysw=2⊂=sub1 (25.02.2008).

Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001, Dz. U. Nr 21, poz. 246.

Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002, Dz. U. Nr 30, poz. 275.

Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002, Dz. U. Nr 235, poz. 1981.

Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004, Dz. U. Nr 17, poz. 167.

Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004, Dz. U. Nr 278, poz. 2755.

Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006, Dz. U. Nr 35, poz. 244.

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007, Dz. U. Nr 15, poz. 90.

Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008, Dz. U. Nr 19, poz. 117.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism