Budowa i funkcjonowanie hurtowni danych w kontekście efektywności podejmowania decyzji gospodarczych

Michał Kukliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.016

Abstract


W skomputeryzowanych przedsiębiorstwach, gromadzących ogromne ilości danych, ich przetwarzanie w tradycyjny sposób będzie wysoce nieefektywne i nie dostarczy tak wiele interesujących informacji, prognoz i relacji, jak systemy Business Intelligence, których hurtownie danych są podstawą. Publikacja jest odpowiedzią na pytania: co to jest hurtownia danych, do czego służy. Przedstawione zostały etapy budowy hurtowni danych oraz czynniki zapewniających osiągnięcie sukcesu w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Przykłady zastosowania dobrze zaprojektowanej hurtowni danych ilustrują możliwość jednoczesnego funkcjonowania w kilku obszarach działalności gospodarczej. Nakłady na wprowadzenie nowej technologii wykorzystywania wiedzy zawartej w danych ponoszone są tylko raz, natomiast zwrot z inwestycji następuje równocześnie w wielu etapach efektywnego podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Keywords


hurtownia danych; business intelligence; data mining; data warehouse

Full Text:

PDF

References


Imhoff C., Galemmo N., Geiger J. G., Mastering Data Warehouse Design – Relational and Dimensional Techniques, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2003.

Inmon W. H., Building the Data Warehouse, Fourth Edition, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis 2005.

Inżynieria systemów informatycznych w E-gospodarce, pod red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005.

Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, WSiP, Warszawa 2003.

Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

Todman C., Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism